Geldtransporten Suriname en Nederland worden hervat

Morgen gesprekken over euro 19,5 miljoen
Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, heeft zijn eerste formele werkbespreking gehad met zijn collega van Nederland, Stef Blok. Minister Blok heeft aangegeven, het zeer te waarderen dat Suriname gauw gevolg heeft gegeven aan de gesprekken die gevoerd zijn tussen president Chandrikapersad Santokhi en premier Mark Rutte. ‘’Nederland ondersteunt de nieuwe Surinaamse regering volledig’’, aldus minister Blok. Tijdens dit gesprek zijn diverse zaken besproken en zijn er vanuit Nederlandse zijde, concrete toezeggingen gedaan. Daarnaast is tussen de Centrale Bank van Nederland en Suriname, overleg gevoerd om de geldtransporten te hervatten, wat ondersteunend zal werken naar het Surinaamse bankwezen. Morgen heeft minister Ramdin een gesprek met minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dat zich zal richten op het vrijkomen van de ongeveer 19 miljoen euro.
Na het werkoverleg is de Nederlandse pers breedvoerig geïnformeerd over het gesprek tussen de beide BuZa-ministers.
COVID-19
De gezondheidszorg mag uitkijken naar ondersteuning vanuit Nederland, voornamelijk in de strijd tegen COVID-19 en de impact daarvan op de Surinaamse gemeenschap en economie. Op het gebied van financiën en economie, zullen investeerders aangetrokken worden en zal het bedrijfsleven in Suriname gestimuleerd worden om investeren in Suriname aantrekkelijke te maken. Verder is afgesproken dat inzake COVID-19, de Nederlandse regering euro 3.5 miljoen ter beschikking stelt voor medicatie en ander materiaal. In samenwerking met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zal een prioriteitenlijst opgemaakt worden.
Politiek en diplomatiek overleg
Afgesproken is te beginnen met de samenwerking en ondersteuning tussen Justitie en Politie en de rechterlijke macht. Suriname moet een gedetailleerde inventarisatie van de behoeften opstellen. Dit zal gebeuren op hoog ambtelijk niveau tussen beide landen en zal in Paramaribo plaatsvinden in oktober. Ook de voorbereidingen zullen in oktober plaatsvinden met een interdepartementale ploeg en een technische commissie. Verder is het belang van politiek en diplomatiek overleg op het hoogste niveau aan de orde geweest, zowel op internationaal vlak als het gaat om de ondersteuning van elkaars kandidaturen, maar ook als het gaat om het indienen van posities.
Afgesproken is dat de beide landen de diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau voor 25 november zullen realiseren. Op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij, zijn diverse mogelijkheden geïdentificeerd die verder uitgewerkt zullen worden.
The post Geldtransporten Suriname en Nederland worden hervat appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname