Geldschieter gestraft voor ‘hebzuchtig’ gedrag

De geldschieter Hanskoemar D. stond bij de rechter terecht voor valsheid in geschrifte en verduistering. In de maand juli van het vorig jaar deed Akshay T. aangifte tegen Hanskoemar. Hij had SRD 20.000 bij Hanskoemar geleend tegen een rente van SRD 3000. Dit bedrag zou Askhay binnen twee weken terugbetalen en daarvan werd een kwitantie uitgeschreven en ondertekend door Akshay.
Door omstandigheden lukte het Akshay niet om binnen die twee weken het geld bij elkaar te brengen, maar hij betaalde wel de afgesproken rente van SRD 3000. In de maand september, nadat de saldo van het geleende bedrag reeds SRD 14.000 was en elke twee weken een rente is betaald, kwam Hanskoemar bij Akshay en besloot een pick-up van hem mee te nemen als zekerheid.
Na drie dagen, toen Akshay het volledig bedrag had, begaf hij zich naar Hanskoemar, die het geld weigerde te accepteren. Hij gaf aan dat de pick-up bij zijn vader was en dat het geld aan zijn vader toebehoorde. Hij zou op een later tijdstip met Akshay in contact treden. Na een wachttijd van vier uur en vele telefoontjes en berichten besloot Akshay op zoek te gaan naar zijn pick-up.
Hij werd door Hanskoemar steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Op een gegeven moment zei hij dat Akshay nu SRD 29.000 moest betalen. Hierna besloot Akshay aangifte te doen. Na enkele dagen onderzoek bleek dat Hanskoemar de pick-up intussen op zijn naam had overgeschreven, zonder dat Akshay ooit een overdracht en een koop verkoop overeenkomst heeft opgemaakt.
Hanskoemar werd in de maand december opgespoord en aangehouden en enkele dagen daarna heeft zijn moeder Akshay benaderd met het verzoek de zaak in te trekken. In ruil daarvoor zou de pick-up weer aan Akshay worden overgedragen en het verschuldigde bedrag worden kwijtgescholden. Nadat de overdracht en de kwijtschelding geschiedde, werd de geldschieter na twee weken in vrijheid gesteld.
De officier eiste op de zitting een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan elf maanden en twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. In zijn laatste woord beloofde Hanskoemar zulke handelingen achterwege te laten.
De rechter veroordeelde hem eveneens tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan elf maanden en twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.