Geen vrees voor overvolle klassen bij doorstroming basisscholen

Er hoeft geen vrees te zijn voor overvolle klassen, omdat de leerlingen van de basisschool doorstromen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) gaat over tot het verkleinen van de klassengrootte naar maximaal 24 leerlingen per leerkracht. Alle leerlingen zullen opgevangen worden, garandeert Daniela Rosario die belast is met de onderwijsvernieuwingen op het ministerie.
Volgens Rosario moet deze kwestie niet onderschat worden, omdat er in het binnenland scholen zijn met veel leerlingen. Zo telt de lagere school van Pikin Slee meer dan driehonderd leerlingen. “Het is een grote school,” merkt Rosario op.
Onderwijsinspecteurs vragen zich nu al af hoe deze leerlingen opgevangen zullen worden wanneer zij zullen doorstromen. De onderwijsinspecteurs van de basisscholen steken hun bezorgdheid niet onder stoelen of banken. Opgemerkt wordt dat er geen adequate schoollokalen bijgebouwd zijn. Elke klas telt nu al meer dan 33 leerlingen.
De inspecteurs hadden de nodige voorbereidingen al getroffen, waarbij de leerlingen die nog niet geplaatst konden worden, alsnog een plek krijgen op een school. Het laten doorstromen van de leerlingen brengt dit in gevaar. De ingrijpende veranderingen in het onderwijs komen niet zo goed over als gewenst zou worden, zijn onderwijsinspecteurs van oordeel. “Het zal onze kinderen niet ten goede komen,” zeggen de basisschool inspecteurs.
De inspecteurs vrezen voor grotere problemen in het onderwijs in het nieuwe schooljaar. De situatie is dat leerlingen niet meer zullen blijven zitten en gewoon zullen doorstromen. De inspecteurs vertellen dat alleen al in Paramaribo het moeilijk is om leerlingen in te schrijven op de scholen. Al deze problemen gaan zich ophopen wanneer de school begint, menen de inspecteurs.
Bij het hanteren van een klassenindeling van 24 leerlingen moeten er meer opvangmogelijkheden gecreëerd worden voor de overige leerlingen. De inspecteurs merken verder op, dat ze nog geen duidelijke instructies hebben gehad hoe alles zal geschieden.
Simone Awanna