Geen versoepeling COVID-19-maatregelen

De huidige COVID-19-maatregelen blijven nog een week van kracht. Dit deelde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zojuist tijdens een persconferentie mede. Vanuit Volksgezondheid kan niet worden overgegaan tot versoepeling van de maatregelen want dit zal volgens projectie ertoe gaan leiden dat er een verdubbeling zal optreden van het aantal infecties, zegt de bewindsman.
De trend en de infecties zullen volgens Ramadhin bepalen als de maatregelen de volgende week versoepeld of juist verscherpt zullen worden. De verwachting is dat Suriname over twee weken de piek van de tweede COVID-19-golf zal bereiken. Daarna zal de daling in zicht zijn. Ramadhin benadrukt dat de bewegingen van de samenleving de verdere verspreiding van de transmissie bepalen.
De markten, te weten de Centrale Markt en de Noodmarkt, zullen van de week opengaan. Er is voor morgen een inspectie gepland. Het openstellen van de markten zal geschieden onder strenge handhaving van protocollen. De marktleiding, de districtscommissaris en burgers moeten erop toezien dat de COVID-19-protocollen worden nageleefd.
Het Outbreak Management Team kijkt eveneens serieus naar de recreatieoorden met een open karakter. Ramadhin geeft aan dat er bij recreatieoorden grote groepen mensen aanwezig kunnen zijn. Dit een risico voor besmetting. Doordat de overheidskantoren en de scholen gesloten zijn, bestaat de kans dat bij het openen van de recreatieoorden er een grotere toestroom is van het aantal mensen.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald