Geen versoepeling coronamaatregelen; sancties tegen feestbezoekers

De COVID-19-maatregelen blijven van kracht. Deze mededeling deed minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De minister doet een beroep op de feestbezoekers om niet in te gaan op uitnodigingen van feesthouders. Tegen feestbezoekers zullen sancties worden getroffen.
Vanaf maandag 7 december tot en met zondag 21 december gelden de volgende maatregelen:De algemene maatregelen blijven van kracht:1. Draag uw mond- en neusbedekking.2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.
Maatregel 1Het uitgaansverbod blijft ingesteld van 23.00 uur tot 05.00 uur. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:
Maatregel 2Geen samenscholing van groepen groter dan dertig personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.
Maatregel 3Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:– Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte.– De maatstaf is gesteld op niet meer dan één persoon per vijf vierkante meter tegelijkertijd.
Maatregel 4Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan.
Maatregel 5Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.
Maatregel 6Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken, ondanks het verbod toch open zijn.
Maatregel 7Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht.Verder zijn opengesteld: markten, recreatieoorden, casino’s, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra.
Contactberoepen zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops. Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de COVID-19-maatregelen.
Maatregel 8De grens via de lucht blijft partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector.
Maatregel 9Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen.
Maatregel 10Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
Deze maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. Ingevolge daarvan de volgende toelichtingen:– Er zal gebruikgemaakt worden van de actuele situatie van de landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd (laag, medium en hoog). Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen.
De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De classificatie van de landen zal voortdurend maar ten minste wekelijks worden bijgewerkt.
– Alle goedgekeurde protocollen zijn te zien op de website van het BOG: www.bogsuriname.com
– Ten aanzien van de handhaving. Er is een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105.
– Het hoogste College van Staat, de regering en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten zijn gevrijwaard van bovengenoemde maatregelen. Met dien verstande dat zij alle voorschriften en COVID-19 preventie protocollen dringend in acht nemen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald