Geen toename van aanmeldingen en abnormale ziektebeelden als gevolg van cyanide

De Medische Zending was gisteren ook in het district Brokopondo om zich te buigen over het cyanide vraagstuk. Burgers hadden via social media aangegeven dat zij ziek zijn geworden door het drinkwater.

Via de poli’s van de Medische Zending zijn er formeel geen rapportage binnen gekomen.

Onderdirecteur van de Medische Zending Maureen van Dijk, zegt dat er geen toename van aanmeldingen is en er zijn ook geen abnormale ziektebeelden geconstateerd bij patiënten op de poli.

..