Geen sprake van vervalste kaart plantage Hanover

De voorzitter van het plantagebestuur Hanover, Melissa Inge, heeft tegenover Suriname Herald verklaard dat er geen vervalste kaart is gemaakt voor de bovengenoemde plantage zoals eerder is beweerd door een van de nazaten Slowan Klas. In een interview heeft Klas zijn misnoegen geuit over de bedreiging met ontruiming, die de familie heeft gekregen van een chinees.
Klas gaf verder te kennen dat de overheid samen met het plantagebestuur, bij de aanleg van de snelweg, een vervalste kaart heeft vervaardigd wat gemaakt heeft dat een deel van de plantage als domeingrond aan derden is uitgegeven.
Inge beweert dat deze kwestie van dat bewuste stuk land zich sinds 2014 afspeelt en is uitgegeven, terwijl de aanleg van de snelweg waar de overheid gesproken heeft met de nazaten in 2017 is begonnen. Tijdens de gesprekken met de overheid hebben de nazaten juist geëist dat zij duidelijkheid willen over de grenzen van de plantage, mede op basis van de gebeurtenis van 2014 met de familie Klas.
Volgens Inge is gebleken dat een deel van de percelen waar nazaten jarenlang beheersdaden hebben uitgevoerd buiten de grenzen vallen. Tussen de nazaten, het bestuur en de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer, Roline Samsoedin, is afgesproken dat die mensen alsnog hun beschikkingen zullen krijgen. Er was namelijk veel ontevredenheid daarover.
In de kwestie van familie Klas zegt Inge verder dat de familie toen een rechtszaak had aangespannen en in het ongelijk is gesteld door de rechter. Ze vermoedt dat dit de reden is waarom de persoon, die volgens de rechter de rechtmatige eigenaar is, nu met uitzetting dreigt. Het bestuur heeft volgens Inge geprobeerd om deze zaak te helpen oplossen, maar dit is nooit gelukt. Dat stuk perceel valt volgens de opmetingskaart buiten de grenzen.
Zij stelt dat de nazaten nu zelf een landmeter in de arm moeten nemen om de metingen opnieuw te doen, omdat zij het oneens zijn met de eerdere opmetingen door de overheid.
Als dat ter sprake komt zal het zittende bestuur zeker ondersteuning daaraan geven, beweert Inge. Vaststaat dat de nazaten zich vasthouden aan de afspraken, die zij hadden met de overheid. Op dit moment heeft het bestuur geen klachten van andere nazaten, dat hun percelen zijn uitgegeven aan derden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald