Geen sprake van machtsvraagstuk politie en regering

11/10/2021 10:06

-
Wilfred Leeuwin

Korpschef Roberto Prade zegt dat veel politiemannen ook ondernemer zijn net als Mielando Atompai.
:
 

PARAMARIBO –
Korpschef Roberto Prade van het Korps Politie Suriname, benadrukt dat bekeken vanuit het oogpunt van de politie er geen sprake is van een machtsvraagstuk. “Boven het korps staat het bevoegde gezag. De leiding van het korps ligt in handen van de korpsleiding die op haar beurt ondergeschikt is aan het bevoegde gezag, evenwel binnen de wettelijke bepalingen die gelden.” Hij en voormalig voorzitter en nu adviseur van de Surinaamse Politiebond, Raoul Hellings reageren ook op een recente ontwikkeling rond bondsvoorzitter Mielando Atompai en uitspraken als zou de bond banden hebben met de onderwereld.

Politiebond en maffia

Over het machtsvraagstuk zegt de korpschef dat advocaat Hugo
Essed de onrechtmatige benoeming van een politiecommissaris zou
hebben aangegrepen om te insinueren dat er sprake is van een
machtsvraagstuk en de politieleiding dwars ligt. “Ik heb dat ook
gehoord en die uitspraken zijn voor rekening van de heer Essed.
Typisch hoe een onrechtmatige benoeming wordt goedgepraat. Ik val
onder de minister van Justitie en Politie en als er zaken zijn
waarover ik het oneens ben dan laat ik dat de minister weten.”

In het radio-interview zou Essed hebben gesteld dat er mogelijk
banden zijn tussen de leiding van de politiebond en de onderwereld.
Beide politiefunctionarissen stellen dat wanneer iemand van mening
is dat politiemensen een scheve schaats rijden, het betrokkene vrij
staat om daarover een klacht bij het Openbaar Ministerie in te
dienen.

Positie bond

Hellings zegt dat de politiebond voorbereid is op aanvallen die
op hem de vakorganisatie – worden gericht, maar dat ze zich niet
laat afleiden. “De fout wordt ook gemaakt te denken dat wij als
bond direct ondergeschikt zijn aan het bevoegde gezag. Wij zijn
politieambtenaren en boven ons staat een korpsleiding. Wij zijn
slechts vertegenwoordigers van de politieagent en komen op voor
zijn rechtspositie waar die in gevaar wordt gebracht.” Volgens de
bondsadviseur zijn er voor het beoordelen van een politieambtenaar
duidelijke regels in het Politie Handvest en is de eed die wordt
afgelegd leidend bij die beoordeling. Als daar niet aan wordt
voldaan staan daar sancties op.

Politieman-ondernemer

Op sociale media circuleert een film waarop ziet hoe Atompai die
in Nederland met een bondsdelegatie op werkbezoek is, geld
overhandigt aan personen en de twee politiefunctionarissen zeggen
dat met dit filmpje insinuaties worden opgeroepen. De korpschef
neemt de bondsvoorzitter zelfs in bescherming met zijn opmerking
dat hij niets verkeerd heeft gedaan en de politie topman weigert te
spreken van een ethisch of moreel vraagstuk. Prade: “Wat daar
gebeurt heeft plaatsgevonden op een besloten feestje en iemand die
daar aanwezig was heeft dat publiek gemaakt. Ik zal wel met hem
praten om op zijn tellen te passen, maar niet omdat hij iets
verkeerd zou hebben gedaan.” Volgens de korpschef is Atompai al
voordat hij politieman werd, ondernemer, en nu nog.

“Meerdere politiemensen zijn ook ondernemer, het is al jaren
gedoog beleid binnen het korps.” De politietopper vraagt zich af
waarom juist op de bondsvoorzitter de pijlen zijn gericht. Hellings
onderschrijft de woorden van Prade dat het gaat om een privé
feestje waar Atompai op uitbundige wijze betalingen doet aan
artiesten. “Ik zie echt niet wat daar verkeerd aan is.” Volgens de
nieuwssite Waterkant heeft de bondsvoorzitter zich via Facebook
verontschuldigd. “Op een feestje hebben we wat geld gegeven aan een
van de best getalenteerde artiesten van het getto. Ik besef dat de
wijze waarop zulks is gebeurd niet goed is overgekomen bij de
samenleving en had dat beter niet kunnen doen.”


 
Tweet