Geen retentiedollars voor ‘gelukzoeker’

25/05/2021 08:08

-
Ivan Cairo

Op 11 mei vond de tweede toewijzing van retentiedollars plaats. De regering stuurde daarbij een overzicht welke bedrijven in aanmerking waren gekomen.
: Ministerie van Financiën en Planning
 

PARAMARIBO –
De autoriteiten zien er streng op toe dat de retentiedollars beschikbaar worden gesteld aan legitieme importeurs en voor het doel waarvoor ze zijn toegewezen. Ze zijn alleen voor de import van basisgoederen, medicamenten en brandstof. Een deel wordt ook toegevoegd aan de internationale reserve van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Niet voor een “enkeling of gelukzoeker die even een bepaalde koers wenst voor andere dan eerder genoemde doeleinden”, zegt Aroen Jadoenathmisier, directeur van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

Sinds enkele maanden zijn exporteurs verplicht hun
exportverdiensten te repatriëren. Een vooraf vastgesteld deel van
het geld moet aan de CBvS worden afgedragen, tegen een door deze
instelling vastgestelde wisselkoers. Verschillende criteria worden
gehanteerd om retentiedollars aan importeurs toe te wijzen. Eerst
wordt een grondige analyse gemaakt van historische gegevens van
importeurs van basisgoederen en medicamenten.

Eendagsvliegen en gelukzoekers komen niet in aanmerking. “De
regering wil met de schaarse dollars die middels de
retentieregeling binnenkomen de basisgoederen garanderen en
betaalbaar houden. Met de beschikbaarheid van geld mag er geen
schaarste ontstaan en moeten de prijzen en beschikbaarheid van
basisgoederen onder controle worden gehouden”, zegt de directeur.
Jadoenathmisier erkent dat dit nog niet helemaal merkbaar is, “maar
het zal gauw gebeuren”. Het ministerie en de Vliegende Brigade
staan volgens hem klaar “om dit nauw te controleren en te
monitoren”.

De toewijzing van de retentiemiddelen geschiedt op basis van de
importen na analyse van de voorgaande importcijfers en
hoeveelheden, waarbij de toewijzingscommissie extra let op de
hoeveelheden goederen die nodig zijn voor de bevolking. Er zal
nimmer geld worden toegewezen aan importeurs die speculeren of de
goederen doorvoeren of smokkelen. Dat wordt officieel in de gaten
gehouden en continu gemonitord.

Het ministerie houdt ook in de gaten dat goederen die met
retentiemiddelen zijn aangeschaft tegen betaalbare prijzen worden
verkocht. Jadoenathmisier: “Degenen die in aanmerking zijn gekomen
moeten een kostprijscalculatie overleggen op basis van de verkregen
koers en een groothandel- en kleinhandelsprijs. Dit geldt ook voor
de afnemers – de winkeliers – die de prijs hanteren zoals door de
importeur vermeld. We zijn met medewerking van de importeurs bezig
dat in kaart te brengen.” De directeur voegt eraan toe dat het
nimmer zo mag zijn dat “een importeur prijs A hanteert en zijn
afnemer een hogere prijs”. Ook hierop zal de Vliegende Brigade
letten.

In april maakte het ministerie van Financiën en Planning bekend
dat de eerste tranche van tien miljoen US dollar aan
retentiemiddelen beschikbaar was gesteld voor noodzakelijke
importen. Eerder deze maand werd eenzelfde bedrag beschikbaar
gesteld en werden de namen van begunstigde bedrijven en de
toegewezen bedragen gepubliceerd door het ministerie.
NDP-assembleelid Patrick Kensenhuis stelde vorige week
schriftelijke vragen over deze kwestie aan de president.

Volgens de politicus zijn er nog geen zichtbare resultaten van
de toewijzingen en is er veel ruis en onduidelijkheid over de
retentieregeling. “Zo valt uit het gepubliceerde overzicht af te
lezen dat het grootste deel van deze dollars is toegekend voor de
import van brandstof en slechts een klein deel is toegewezen voor
basisgoederen.”

Volgens Kensenhuis is de sociaal-economische situatie voor veel
burgers niet meer uit te houden. Hij vraagt de president om ook van
de eerste tranche aan toegewezen retentiedollars een overzicht te
publiceren en welke importeurs hoeveel hebben gekregen.

De politicus vraagt ook om de criteria bij de toewijzing, daar
de woordvoerder van het Platform van Levensmiddelen Importeurs
Suriname zich in de media heeft beklaagd dat niemand van dit
platform in aanmerking is gekomen. Hij stelt in zijn brief nog veel
andere vragen. Kensenhuis vindt dat de samenleving recht heeft op
de informatie.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname