Geen pagara-estafette dit jaar

De gebruikelijke pagara-estafette in de binnenstad van Paramaribo op 31 december, gaat dit jaar niet door. Gezien de huidige situatie is het niet verantwoord om een groot feest, dat meer dan 10.000 mensen aantrekt door te laten gaan, schrijft het Surifesta-bestuur in een persbericht.
Twee bestuursleden, Deborah Arlaud en Jean-luc van Charante, hebben onlangs in het COVID-journaal enkele mededelingen gedaan over de oudejaarsviering in het land.
Het eindbesluit voor het organiseren van alternatieven ligt bij de overheid, waaronder ook de regels van het COVID-team, toestemming in de vorm van een vergunning van de districtscommissarissen (dc’s) en goedkeuring tot ordehandhaving van de brandweer en de politie vallen.
Surifesta biedt zijn voorwaardelijke ondersteuning aan voor het promoten van eventuele activiteiten, mits deze worden goedgekeurd. Verder adviseert de organisatie de samenleving te kijken naar alternatieven voor de owru yari-viering, die niet tegen de voorschriften van het COVID-team en afspraken met de overige autoriteiten ingaan.
De organisatie benadrukt dat er helaas nog geen sprake kan zijn van een definitieve uitspraak over wel of geen feest in de Decembermaand, als ook de voorwaarden hiervoor.
De komende periode zullen de volgende gebeurtenissen een belangrijke rol spelen in welke mate er sprake van feesten sprake kan zijn, of netter geformuleerd ‘evenementen en publieke activiteiten’ kunnen plaatsvinden in de Decembermaand:– De daling van het aantal actieve COVID-19-cases in het land– De voorschriften van het COVID-managementteam, met daarmee ook de regels van de regering en de autoriteiten en de inachtneming van de samenleving van deze voorschriften– Het opengooien van het luchtruim– De maatschappelijke impact van de viering van Divali en Srefidensi, alsook de impact van de COVID-19-cases in de twee weken na de viering– De lopende gesprekken tussen belangenorganisaties van de evenementenbranche en entertainmentindustrie, en de overheid– Het ontstaan van nieuwe concepten en ideeën, waarbij de veiligheid en gezondheid van de samenleving gewaarborgd blijven.
Deze gebeurtenissen zullen uiteindelijk doorslaggevend zijn voor eventuele activiteiten in de Decembermaand, schrijft de organisatie.
Surifesta is op geen enkele manier van plan Surinamers die op een creatieve manier hun owru yari willen vieren, met inachtneming van de gegeven richtlijnen van de autoriteiten, tegen te houden. Maar op het gebied van straatfeesten en feesten met een grote menigte geeft Surifesta een negatief advies.
Surifesta is geen commerciële evenementenorganisatie, maar een stichting die al langer dan twintig jaar de nodige partijen, zoals de dc’s, brandweer, politie, bedrijven en evenementenorganisatoren bij elkaar brengt om alle evenementen rondom owru yari in goede banen te leiden om zo verantwoord te feesten en Suriname op de kaart te zetten als ‘The place to be’.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald