Geen nieuwe Covid-maatregelen; DNA-vergadering afgelast

De openbare vergadering van De Nationale Assemblee die voor dinsdag gepland was, gaat niet meer door. Dit deelde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid vanavond mee tijdens een persconferentie. Hiermee wil de overheid het goede voorbeeld geven dat grote groepen mensen niet bij elkaar moeten komen. Er zijn geen nieuwe maatregelen afgekondigd. De maatregelen die eerder waren aangekondigd, blijven gelden tot 2 januari. De Nationale Assemblee zou dinsdag financiële wetten behandelen. NDP-fractieleider Rabin Parmessar had Assembleevoorzitter Marinus Bee ook over deze kwestie een e-mail gestuurd. Hij wees op het besmettingsgevaar. Bee had in eerste instantie besloten dat de vergadering normaal voortgang zou hebben. Op advies van het Outbreak Management Team zijn de huishoudelijke en openbare vergadering afgelast.Maatregel 1Het Uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:Maatregel 2Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.Maatregel 3Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID19 maatregelen.Maatregel 4Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.Maatregel 5Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.Maatregel 6In de periode van 24 december 2020 tot en met 28 december 2020 mogen slechts de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, open:a. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging;b. Supermarkten;c. Apotheken;d. Bakkerijen;e. Drogisterijen;f. Poliklinieken;g. Ziekenhuizen;h. Slagerijen;i. Kinderopvang;j. Openbaar vervoer;k. Banken;l. Tankstations.Maatregel 7De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:a) wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; enb) uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.Maatregel 8Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor passagiers zijn niet toegestaan.Maatregel 9Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.Maatregel 10Alle overheidskantoren zullen in de periode van 24 december 2020 tot en met 01 januari 2021 worden gesloten, met uitzondering van de overheidskantoren die voorzien in essentiële en noodzakelijke dienstverlening voor de samenleving. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com