Geen neus-/mondkap voor schoolkinderen tot 12 jaar

De meeste kinderen die op de basisschool hoeven geen mond- en neusbedekking meer op te doen. Het gaat om kinderen van 12 jaar en jonger. Vanwege de bijzondere hitte zullen de basisscholen vanaf dinsdag 20 oktober tot en met vrijdag 13 november 2020 om 11.30 uur sluiten. De voj- en VOS-scholen sluiten in deze periode om 12.00 uur. 

Deze besluiten heeft Onderwijsdirecteur Natasia-Bennanon zaterdag bekendgemaakt. De schoolleiders van basisscholen, leerkrachten, ouders, leerlingen en andere betrokkenen worden op de hoogte gesteld van het besluit. De eerdere sluiting gaat dinsdag in omdat vooral vervoerders van leerlingen en leerkrachten maatregelen kunnen treffen. Ook moeten ouders rekening houden met de eerdere opvang van hun kinderen. 

De hitte is niet te houden na 11.30 uur. De meeste scholen hebben geen ventilatie. Hoewel er maximaal 15 kinderen in een lokaal zitten, blijft het warm. In De Nationale Assemblee werd tijdens een thema-vergadering donderdag ook gewezen op de hitte. Kinderen transpireren in de klas. Veel kinderen, vooral de kleintjes, hadden ook veel moeite met het ophouden van de mond- en neuskap.

Minister Marie Levens kondigde aan dat het protocol zou worden aangepast, omdat er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn van gezondheidsautoriteiten in binnen- en buitenland. De bewindsvrouw drukte eenieder op het hart om slechts de protocollen te volgen die verstrekt zijn door het ministerie. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com