Geen extraatje voor grootverdieners bij overheid

09/06/2021 14:50

-
Van onze redactie

President Chandrikapersad Santokhi hield het parlement dinsdag voor dat grootverdieners bij de overheid geen toelage zullen krijgen zoals andere landsdienaren.
 

PARAMARIBO –
Grootverdieners bij de overheid onder wie president, vicepresident, ministers, adviseurs en assembleeleden zullen geen koopkrachtversterking krijgen wanneer deze komende maand wordt gegeven aan landsdienaren. Dat heeft president Chandrikapersad Santokhi dinsdag in het parlement gezegd tijdens de algemene politieke beschouwingen. Als onderdeel van het sociaal vangnet dat hoort bij het Herstelplan 2020-2023 zullen loontrekkers in overheidsdienst een toeslag krijgen. Landsdienaren die meer dan SRD 12.000 per maand verdienen komen niet in aanmerking voor de financiële tegemoetkoming.

Volgens president Santokhi gaat het om ongeveer 112 personen die
niks zullen krijgen. “Personen die meer dan SRD 12.600 verdienen,
zullen geen verhogingen krijgen. De politici, dat zijn de
president, vicepresident, ministers, adviseurs en DNA-leden zullen
geen verhogingen krijgen”, aldus het staatshoofd. Hij voegde eraan
toe dat ook gepensioneerde ambtenaren een aanvullende toelage
ontvangen, terwijl de onderstanden ook zullen worden verhoogd.

NDP-fractielid Melvin Bouva zegt dat hoewel hij er begrip voor
heeft dat het staatshoofd op basis van solidariteit verwacht dat
grootverdieners, onder wie assembleeleden, zullen inleveren het
geen eenzijdige beslissing van de regering kan zijn wanneer het om
de schadeloosstelling van parlementariërs gaat. DNA-leden maken op
basis van bepaalde rechten aanspraak op een bepaalde vergoeding.
Hij verwacht daarom dat op basis van dialoog tussen regering en
parlement dit vraagstuk zal worden aangepakt.

Het uitgangspunt van de regering is, aldus de president, dat met
name de lagere loongroepen bij de overheid een relatief grotere
verhoging krijgen, terwijl aan de grootverdieners een relatief
kleinere verhoging wordt toegekend. Dit, omdat de laatstgenoemden
meer belasting betalen. Ambtenaren, personeel van ziekenhuizen en
van zorginstellingen zullen een toelage krijgen. Voor de ambtenaren
gaat de verhoging deze maand in, voor de ziekenhuizen en
zorginstellingen is dat in juli.

Daarnaast is het besluit genomen om deze maand reeds het sociaal
vangnet te versterken door aanpassing van de sociale voorzieningen.
Zo zullen de algemene oudedagsvoorziening; de financiële bijstand
voor mensen met een beperking; de financiële bijstand voor zwakke
huishoudens en de algemene kinderbijslag naar boven worden
bijgesteld. Verder wordt er een algemene subjectsubsidiepot van SRD
12 miljoen per jaar ter beschikking gesteld voor de sociaal
zwakkeren.

Santokhi voerde verder aan dat deze verhogingen worden
gefinancierd uit de begroting. “Deze verhogingen worden
gefinancierd uit de begroting; we hebben door effectievere inning
van belasting, hogere inkomsten uit onder meer de hout- en
goudsector en uit de exporten. Voor de ondernemers blijft de
heffingskorting gehandhaafd. In de toekomst zullen ook de
belastingschijven worden bekeken. Deze schijven zullen in samenhang
met de invoering van de btw worden herzien”, zei de president.

Hij gaf evenwel aan dat hoewel de afgelopen maanden individueel
en in collectief verband gesprekken zijn gevoerd meet de
vakbeweging dit nog niet geleid heeft tot een sociaal akkoord. C-47
voorzitter Robby Berenstein zei onlangs tijdens een
ledenvergadering van de vakcentrale dat de organisatie geen
voorstander is van losse maatregelen en slechts akkoord zal gaan
met een acceptabel sociaal akkoord waar de vakbeweging een bijdrage
heeft geleverd aan de totstandkoming daarvan.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname