Geen digitaal onderwijs voor openbare scholen

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), zegt dat digitaal onderwijs vooralsnog niet mogelijk is voor het openbaar onderwijs. Op de particuliere scholen en bij de bijzondere scholen wordt wel digitaal onderwijs toegepast. Levens zegt dat het openbaar onderwijs niet over internet en tools beschikt om afstandsonderwijs aan te bieden. Verder zegt de bewindsvrouw dat vele ouders van kinderen op openbare scholen zich dit ook niet kunnen permitteren.
“Het onderwijs moet niet gezien worden als een en hetzelfde niveau, maar we kijken naar het binnenland tot aan de kinderen die geen internet thuis hebben. Daartussen heb je verschillende soorten kinderen en gezinnen. Die moeten we op een aparte manier benaderen,” zegt Levens. Vandaar dat het ministerie niet eist dat op de openbare scholen digitaal onderwijs wordt verzorgd, maar het wordt wel gestimuleerd.
Elke keer als een COVID-golf zich aandient, moeten de plannen in het onderwijs worden aangepast. “Onze plannen kloppen niet meer. Het jaarplan is al vier tot vijf keer veranderd. We zijn bezig met de aanpassing en bijstelling daarvan.”
Het ministerie zal nagaan welke vakken wel geëxamineerd zullen worden en welke met een scriptie of verslag afgerond kunnen worden. Zo zegt de minister dat op de basisscholen taal en rekenen verplicht zijn. De bewindsvrouw geeft aan dat COVID wereldwijd het onderwijs stagneert en dat landen moeilijk het onderwijsproces kunnen afronden.
Naomi Hoever

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald