Geen 25% salarisverhoging maar vaste bedragen

De regering kiest er niet voor een salarisverhoging van 25% te geven aan alle ambtenaren. Ze gaat voor het uitkeren van vaste bedragen. Starnieuws verneemt dat het gaat om vier bedragen waarbij de onderste lagen het meeste geld zullen ontvangen. Het gaat niet om een salarisverhoging, maar om een toelage. Er zijn verschillende modellen uitgewerkt, die de regering maandag zal formaliseren. In het Herstelprogramma is een salarisaanpassing van 25% opgenomen. Dit is ook besproken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er is gewerkt op basis van de lonen die in maart zijn uitbetaald, daarvan is 25% ongeveer SRD 88 miljoen. Er zullen bedragen uitgekeerd worden als een toelage, waarbij de onderste lagen daadwerkelijk erop vooruit zullen gaan. Zij zullen de hoogste bedragen ontvangen. Gedacht wordt aan een maandelijkse toelage die een jaar lang zal worden gegeven. De hoogte van de toelage moet nog worden vastgesteld. Er zijn vier bandbreedten geïdentificeerd. De mensen die tussen SRD 1.573 en SRD 2.500 ontvangen, zullen de hoogste toelage krijgen. De tweede groep is tussen SRD 2.500 en SRD 4.000. Ook die groep zal een relatief hoog bedrag ontvangen. De derde groep is tussen 4.000 en 6.000 en de vierde groep is daarboven. De twee onderste groepen zullen de hoogste toelage krijgen. De grootverdieners bij de overheid zullen geen toelage krijgen. De onderste laag krijgt minimaal SRD 900 afhankelijk van welk model de regering zal kiezen. De koopkrachtversterking zal eind juni worden doorgevoerd, zoals president Chan Santokhi eerder had aangekondigd. Woensdag heeft de regering een bijeenkomst in de Congreshal met de vakbeweging over het sociaal pakket  aan maatregelen. De vakbeweging had ook gevraagd om een nieuw minimumloon. Ook is aangegeven dat de belastingschijven moeten worden verruimd, aangezien mensen bij de particuliere sector niet in aanmerking komen voor een toelage. De bedrijven hebben sinds de Covid-19 pandemie behoorlijke inkomstenderving gehad. Het ziet er niet naar uit dat de belastingschijven deze maand nog kunnen worden aangepast en een nieuw minimumloon kan worden vastgesteld. …………


Lees verder