Gajadien wijst op Kiesregeling in kwestie Akiemboto

De Nationale Assemblee is vrijdag in kennis gesteld door president Chan Santokhi dat Sergio Akiemboto hem schriftelijk op de hoogte heeft gesteld dat hij bedankt als Assembleelid, maar daarna deze brief heeft ingetrokken. Coalitiefractieleider Asis Gajadien om een reactie gevraagd over deze kwestie, zegt aan Starnieuws dat in de Kiesregeling is vastgelegd dat een volksvertegenwoordiger te allen tijd zijn ontslag kan indienen, maar dit moet gebeuren bij de president. Op zijn beurt deelt de president dit formeel mee aan het volksvertegenwoordigende lichaam.

De president heeft beide brieven doorgestuurd naar De Nationale Assemblee, die volgens de te volgen procedure op de hoogte is gesteld. Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft aangeven dat hij juridisch advies heeft gevraagd over hoe te handelen in deze kwestie. Gajadien merkt op dat indien er juridische bezwaren zijn, Akiemboto niet kan terugkomen op zijn standpunt. “In deze kwestie gaan wij geen politiek bedrijven. De juiste procedure, die in de Kiesregeling staat, moet worden gehanteerd”, zegt Gajadien.

In feite is de eerste brief van Akiemboto gedateerd ‘5 januari 2020’. Gajadien merkt op dat Akiemboto toen geen Assembleelid was. Het gaat om een foute datering. Ook deze kwestie moet juridisch worden bekeken. “In feite heeft Akiemboto dus nooit bedankt als Assembleelid op basis van de foute datum”, merkt Gajadien op. De leiding van De Nationale Assemblee zal uiteindelijk na ingewonnen juridisch advies, een besluit moeten nemen.

Starnieuws verneemt dat de procedure om Akiemboto te vervangen nog niet was ingezet. Er is nog geen brief ontvangen door het hoofdstembureau van Brokopondo, waar Akiemboto voor de tweede keer is gekozen tot Assembleelid.

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com