Gajadien: “Wij gaan realiseren wat we beloofd hebben”

De regering met de VHP aan top zal zeker doen wat beloofd is aan de Surinaamse samenleving. Dit zegt VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien in gesprek met Suriname Herald. In het kader van het uitgezette traject zijn er zaken geconstateerd, die buiten de verwachting waren. “Dit noopt de regering om wat maatregelen te nemen om dat zaakje te redden,” zegt hij.
Er is op dit moment een pakket aan maatregelen nodig om het land weer gezond te maken. Bovendien is er momenteel een enorm tekort aan middelen om de nodige maandelijkse kosten te dekken. Hij noemde als voorbeeld de ambtenarensalarissen, subsidies, pensioenen en AOV.
De maandelijkse uitgaven van de regering voor lonen en salarissen zijn rond de SRD 550 miljoen, terwijl de maandelijkse inkomsten rond de SRD 300 miljoen liggen. Het verschil zal deels gedekt worden door de governmenttake. Hij stelt dat Suriname voor grote uitdagingen staat. Er zijn wat goede perspectieven. Om daar te komen zijn er wat opofferingen nodig. De uitdaging is hoe de opoffering verdeeld zal worden.
Volgens hem heeft de regering alle begrip voor wat zich op dit moment afspeelt in de samenleving. Er zal alles eraan gedaan worden om de gemeenschap niet te laten verarmen.
Over de benoemingen van personen in de RVC’s waarop de samenleving zoveel kritiek heeft zegt Gajadien, dat dit een prerogatief is van de president. “Wanneer mensen geplaatst worden, wordt er ook gekeken naar personen die de opoffering kunnen brengen om te willen werken voor de samenleving. Binnen de VHP was er enigszins onbegrip. Naarmate duidelijk wordt waarom er een bepaalde keuze is gemaakt, is er begrip voor opgebracht.
President Chan Santokhi heeft in het televisieprogramma Krin Taki verklaard, dat zijn echtgenote zitting heeft in de Raad van Commissarissen bij Staatsolie, vanwege de kennis en competenties die zij bezit. Staatsolie zal in de toekomst diverse nationale en internationale overeenkomsten sluiten. Er zal juridische kennis nodig zijn om ervoor te zorgen dat de inkomsten van het bedrijf bij het volk van Suriname terechtkomen, meent het staatshoofd.
Er zijn hiervoor juristen nodig om de zaken goed te monitoren. Santokhi beweert dat zijn wederhelft een hoogopgeleide vrouw is, die haar master in International Business Law en haar rechtenopleiding heeft afgerond. “Ze beschikt over specifieke juridische kennis, die haar in staat stelt om een bijdrage te leveren aan Staatsolie en het land. Ze kent als geen ander het beleid en de inzichten van mij als president en het regeringsprogramma.”
Hij gaf verder aan dat zijn echtgenote vanaf de eerste dag betrokken is op het kabinet om hem te helpen en dat er, anders dan beweerd wordt, geen personen op het kabinet zijn aangetrokken.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald