Gajadien: Minister OW handelt tegen nationaal belang in

Assembleelid Asis Gajadien (VHP) heeft de interventie van president Chan Santokhi gevraagd over de diepte van het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft bij de recente aanbesteding een diepte van 4.50 meter opgenomen in het bestek. Gajadien vraagt zich af op grond waarvan de minister deze diepte heeft bepaald, terwijl diverse betrokkenen aangegeven hebben dat voor de ontwikkeling van de economie een diepte van minimaal 5.50 meter vereist is. Het Assembleelid om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de beslissing van de minister indruist tegen het nationale belang.

De volksvertegenwoordiger schrijft in zijn brief aan de president dat de bevaarbaarheid van de Surinamerivier een essentiële spil is in het ondersteunen van de transport economie over de algemene importen en exporten van het land. De bevaarbaarheid van de rivier is een cruciale randvoorwaarde voor het aantrekken van buitenlandse investeringen en verhogen van de lokale verdiencapaciteit komende uit de aanstaande olie & gas investeringen. Eerder is door de president ook al aangegeven hoe belangrijk deze investeringen en verhoogde lokale component zijn binnen de Urgentie- en Stabiliteit fasen (2021/2022) van het uitgezette regeerakkoord.

Afgelopen maanden zijn acties ondernomen om te komen tot het daadwerkelijk fysiek voortzetten van het baggeren van de Surinamerivier. De scope en betreffende voorwaarden werken volgens Gajadien belemmerend voor de aspiraties van het uitgezette beleid. Aangezien deze zaak van bijzondere nationale importantie is, ziet de volksvertegenwoordiger graag de beantwoording van deze vragen op zeer korte termijn tegemoet:

1. Wat is de basis voor de gestelde diepgang binnen het huidig bestek ad. CD Paramaribo -4.50m?Het originele project geeft een technische basis van CD Paramaribo van -5.50m. Deze diepgang wordt als minimaal dekkend geacht voor de olie & gas, terwijl een diepgang van CD -6.50m als royaal dekkend wordt geacht. Een diepgang van CD -4.50m wordt derhalve als belemmerend gezien.

2. Wat is de basis van de negatieve bijstelling van de hoeveelheden op het project?De eerder geadverteerde Expression of Interes door OW gaf een richthoeveelheid aan van 1 miljoen m3 bagger, terwijl het bestek thans een hoeveelheid kent van minder dan 0,5 miljoen m3. Dit significante verschil kan zeer drukkend werken op de kosteneffectiviteit van het project (verhouding mobilisatie/demobilisatie kosten versus uitvoeringskosten). Maar meer nog kan het ministerie misleiding worden verweten.

3. Binnen de vereiste voorfinanciering van het project, is de vraag welk arrangement gaat gelden voor de te collecteren ‘baggerheffing’?Deze heffing zal geïnd worden door de Maritieme Autoriteit Suriname. Onbekend is op welke manier de baggeraarverzekerd zal zijn van uitbetaling en op welke manier deze middelen earmarked zullen zijn specifiek voor de betaling van de baggerwerken.

4. Op welke basis is de onderhoudsperiode van 2 jaar gesteld?Het aantrekken van olie & gas investeringen zijn langlopende inzetten vanuit dergelijke bedrijven. Garantiestellingen zijn derhalve ook langlopend. Beperken van de onderhoud verantwoordelijkheden binnen de huidige aanbesteding kan een verkeerd signaal afgeven aan de internationale partijen die hun langlopende planningen nu aan het vervaardigen zijn. Het risico ontstaat dat de lokale investeringen hierdoor worden beperkt en dat uitgeweken wordt naar ‘verzekerde’ diepgang gebieden.

Gajadien vraagt de president dat opnieuw gekeken wordt naar de voorwaarden van het project, opdat in deze urgentie fase al maximaal profijt kan worden getrokken van de lokale verdiencapaciteit, c.q. de Surinaamse samenleving. De politicus antwoordt op een vraag over waarom hij niet gepoogd heeft deze kwestie binnenshuis op te lossen, dat er al drie maanden genoeg signalen zijn gegeven aan de minister. Verschillende betrokkenen hebben uitgelegd dat de diepte essentieel is voor investeerders. Aangezien de minister geen open oor schijnt te hebben, heeft Gajadien besloten om de aandacht van de president te vestigen op deze kwestie.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com