Gajadien: ‘Bijna 5000 militairen, waarvoor?’

VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien, heeft vandaag bij de technische behandeling van de begroting van het dienstjaar 2020 in De Nationale Assemblee, vragen gesteld over de operationele kosten. Deze liggen volgens hem, nogal hoog bij verschillende ministeries. Zo was 10 procent van de totale operationele kosten alleen bestemd voor het ministerie van Defensie. “Bijna 5000 militairen, waarvoor? Is er zo een dreiging in het land dat we zoveel militairen moeten hebben?”, aldus Gajadien. Ook wilde hij weten waarom het aantal militairen in de afgelopen jaar is verdubbeld.  Rabin Parmessar van de NDP-fractie, vroeg hierop een punt van orde waarbij hij aangaf, dat aantallen van gewapende machten een delicate kwestie is om zo publiekelijk in het parlement te bespreken. Dit omdat de vergaderingen internationaal gevolgd worden. Parmessar vroeg Gajadien in zulke gevallen geen absolute aantallen door te geven.  Mahinder Jogi (VHP) daarentegen zei dat hij niet ziet wat mis is met het noemen van het aantal militairen, omdat dat in het kader van de verspilling van de middelen door de vorige regering wordt aangehaald. Dew Sharman, vicevoorzitter van het parlement, die op dat moment de vergadering leidde, zei dat het inderdaad om gevoelige informatie gaat en dat vooral vanwege de kwestie Tigri die nu speelt, het beter zou zijn om deze gevoelige zaken binnenshuis te bespreken.  Gajadien noemde de opmerking van Parmessar ‘’spijkers op laag water zoeken’’. Volgens hem is de informatie die hij geeft geen publieksgeheim, omdat die in de begroting staat. Jogi zei daarnaast ook dat zaken die in de begroting worden genoemd, besproken kunnen worden.
door Priscilla Kia
 
The post Gajadien: ‘Bijna 5000 militairen, waarvoor?’ appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname