Fols: Verhoogde brandstofprijs is een ‘full lockdown’ verrassing 

Dat de verhoogde brandstofprijs die in relatie staat tot het verhogen van de governmenttake, toch nog wordt doorgevoerd komt als een verrassing over bij het presidium van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols). In het overleg van 18 augustus 2020 dat het Fols-presidium had met een regeringsdelegatie, waarbij aanwezig waren de minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business & Ontwikkelingssamenwerking, -die het gesprek leidde- geflankeerd door zijn collega’s van Financiën en Planning, Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur,  is er een uiteenzetting gegeven hoe de financiële huishouding van de Staat ervoor staat, zegt Fols-president Marcellino Nerkust. 

Aangegeven is dat er korte termijn en structurele maatregelen in planning zijn, maar deze nog doorgerekend moeten worden. Bovendien moet het implementatieplan nog worden uitgewerkt. Het gaat om een integraal pakket aan maatregelen waarbij de solidariteitsheffing onderdeel van is. De solidariteitsheffing en de verhoging van de governmenttake zullen ervoor moeten zorgen de dis-balans in de economie te verkleinen.

De tijd tot midden september 2020 zal gebruikt worden om het doorrekeningstraject af te ronden. De discussies zullen tussen 15 september en 15 oktober 2020 plaatsvinden en moeten een zijn, waar alle actoren achterstaan. De Sociaal Economische Raad zal worden gebruikt als platform bij de uitvoering van het traject. Wat van de gemeenschap wordt gevraagd is: tijd, begrip, geduld en medewerking. 

De Fols heeft in een nota verwezen naar Advies van het Financieel Economisch Platform 2015 over korte termijn herstel budgettaire maatregelen waarin ook een passage over de governmenttake is opgenomen. De uitvoering van een dergelijke maatregel zal niet mogen leiden tot hogere brandstofprijzen. Er zal geen inflatoire druk mogen ontstaan, niet in het transport, niet in kosten van levensonderhoud noch op enig ander gebied. Een belangrijke kanttekening die wel in het rapport is opgenomen, is om in overweging te nemen de gemeenschap te informeren. 

Wat er nu gaat gebeuren, is dat de gemeenschap wordt geconfronteerd met een prijsaanpassing bij de benzinepompen, die vandaag is ingegaan. Als gevolg van de Lockdown ontstond er op zaterdag 22 augustus 2020 geen rush bij de pompen.  “Wat de burger uit ervaring mag verwachten, is dat winkelzaken flink gebruik zullen maken om in alle rust de prijzen aan te passen. De prijsverrassingen komen dan zondag in de loop van de dag op ons af”, merkt Nerkust op. 

“Als dit het beleid is om aanpassingen door te voeren, zal wat er van de gemeenschap wordt gevraagd t.w. tijd, begrip, geduld en medewerking op water geschreven verwachtingen zijn. Informeer de gemeenschap op een behoorlijk en correcte manier, maar geef ze geen ‘full lockdown’ verrassing,” stelt Nerkust. 

Tot de Fols-lidorganisatie behoren: De Katholieke Onderwijzers Bond, De Christelijk Onderwijzersbond Broederschap, De Surinaamse Openbare Onderwijzers Bond, De Islamitische onderwijzers Bond, Bond van leraren bij het Technisch onderwijs. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com