Fols misnoegd: President overlegt met deel vakbeweging

De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) spreekt haar misnoegen uit dat ze niet is uitgenodigd voor het overleg dat president Chan Santokhi vrijdag had met de vakbeweging. De president deelde  op 14 april tijdens een persconferentie mee dat koopkracht versterkende maatregelen zullen worden getroffen. “Jammer genoeg is er (nog) niet aangegeven of de gepensioneerden uit overheidsdienst ook in beschouwing zullen worden genomen,” zegt Fols-president Marcellino Nerkust.  Fols  vindt het niet correct dat ze niet is geconvoceerd voor het overleg dat gehouden is met Ravaksur, C-47, CLO en BVL/ALS, terwijl ze een belangrijk deel van het onderwijsveld vertegenwoordigt. Tot de Fols-lidorganisaties behoren: de Katholieke Onderwijzers Bond, de Christelijk Onderwijzersbond Broederschap, de Surinaamse Openbare Onderwijzers Bond, de Islamitische Onderwijzers Bond en de Bond van leraren bij het Technisch Onderwijs.  Opgemerkt dient te worden dat van de landelijk 574 scholen (bron: MinOWC presentatie van 5 februari 2021) er op 444 scholen, 4243 contribuerende leden werken die lid zijn van de onderwijsvakorganisaties die deel uitmaken van de Fols. Het heeft volgens de Fols er veel van de na de kennismakingsontmoeting met de president van de Republiek Suriname op het paleis op 7 augustus 2020 en in het verlengde hiervan het gesprek op 18 augustus 2020 op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, er steeds eerst een brief aan de president gericht moet worden -geflankeerd door een persbericht-  om daarna een uitnodiging te ontvangen. “Hetzelfde traject hebben wij helaas moeten afleggen om uiteindelijk uitgenodigd te worden door de minister van Financiën om ook in de gelegenheid gesteld te worden het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 van commentaar te voorzien. De Fols heeft bewezen onder elke regering haar bijdrage te hebben geleverd. Waarom zou ze het nu niet doen? Gelijke kansen voor m.b.t. de communicatie is ook voor de Fols van belang die haar bestaansrecht vanaf 10 januari 1968 tot heden heeft bewezen”, benadrukt de federatie. De Fols merkt op dat op 25 mei het een jaar geleden is dat de verkiezingen zijn gehouden, maar de koopkracht van de leerkrachten is er niet op voorruit gegaan. De lonen van leerkrachten van het Gewoon Lager Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs voor Junioren, en op VOS-niveau zijn niet meer toereikend om een algemeen aanvaard bestaan gebaseerd op welzijn en welvaart te leiden.  De Fols gaat ervan uit dat zij alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen in de komende overlegmomenten met vakorganisaties, omdat het onderwijzerskorps niet alleen te maken heeft met de hoge kosten van levensonderhoud maar de leden zien zich ook geplaatst voor de uitdaging rond onderwijsinnovaties en de gang naar E-learning. …………


Lees verder