FIU en Gaming Board versterken samenwerking

De Financial Intelligence Unit Suriname (FIU) en de Gaming Board hebben ter versterking van de samenwerking tussen beide instituten een Memorandum of Understanding ( MOU) ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst betreft het uitwisselen van informatie met betrekking tot money laundering, financiering van terrorisme en daaraan gerelateerde misdrijven. De ondertekening heeft op 8 juli in aanwezigheid van de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, plaatsgevonden.
Partijen zullen regulier overlegmomenten met elkaar hebben over het meldgedrag van de aanbieders van kansspelen als ook de toezichtprioriteiten en activiteiten met betrekking tot de naleving van de meldingsplicht zoals aangegeven in de Wet MOT. Verder zal er binnen deze samenwerking extra aandacht besteed worden aan nationale– en internationale ontwikkelingen op het gebied van de voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering.
Minister Amoksi is zeer ingenomen met deze MOU en gaf aan dat alle samenwerkingen om een zo goed mogelijke landenrapportage te maken aangegrepen moeten worden. Het uitwisselen van informatie is zeer belangrijk ter versterking van het financieel stelsel van Suriname. “We moeten voorkomen dat ons land sancties worden opgelegd om het financieel systeem te frustreren.”
Volgens Manisha Jhapsie, directeur van de FIU, is de ondertekening van de MOU met de Gaming Board een bijzonder moment. Ze gaf aan dat er in 2012 conform artikel 22 van de Wet MOT drie toezichthouders zijn aangewezen. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) als toezichthouder voor de financiële instellingen, de FIU voor niet-financiële instellingen en de Gaming Board voor de aanbieders van kansspelen.
Intussen heeft de FIU een MOU ondertekend met de CBvS. Jhapsie zei verder dat bij de derde landenevaluatie het aspect van informatie-uitwisseling als een tekortkoming door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) was aangegeven. “Deze MOU zal dus een toegevoegde waarde hebben als toezichthouders informatie met elkaar delen”.
Voor de nieuwe directeur van de Gaming Board, Addis Peneux-Waterberg, betekent deze MOU een stap ter verbetering van de toezichthoudende taak van beide instellingen. Deze samenwerking zal de Gaming Board aansterken. Peneux-Waterberg meent dat beide instellingen samen sterker zullen staan in het aanpakken van anti-money laundering en antiterrorismefinanciering in Suriname.
“De FIU heeft een trekkersrol en met de nodige ondersteuning zal de Gaming Board efficiënter en effectiever aan haar rapportage plicht kunnen voldoen”. Directeur Peneux-Waterberg zei verder dat de Gaming Board nu aan het listen is met welke andere instituten zoals de CBvS, het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst er ook een MOU kan worden gesloten.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald