FIU en Gaming Board slaan handen ineen

De Gaming Board, Addis Peneux-Waterberg, en Manisha Jhapsie, directeur Financial Intelligence Unit Suriname (FIU) hebben een overeenkomst getekend. Zij zullen informatie uitwisselen over money laundring, financiering van terrorisme en daaraan gerelateerde misdrijven.

Partijen zullen overleggen met elkaar over het meldgedrag van de aanbieders van kansspelen en de toezichtprioriteiten en activiteiten over de naleving van de meldingsplicht zoals aangegeven in de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT). Er zal extra aandacht besteed worden aan nationale en internationale ontwikkelingen ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering, meldt de Voorlichting van Justitie en Politie.Minister Kenneth Amoksi is zeer ingenomen met deze overeenkomst en geeft aan dat alle samenwerkingen om een zo goed mogelijke landenrapportage te maken aangegrepen moeten worden. Het uitwisselen van informatie is zeer belangrijk ter versterking van het financiële stelsel van Suriname. “We moeten voorkomen dat ons land sancties worden opgelegd om het financieel systeem te frustreren”, beklemtoont hij.
Volgens Jhapsie is de ondertekening van de overeenkomst met de Gaming Board een bijzonder moment. Ze geeft aan dat er in 2012 conform artikel 22 van de Wet MOT drie toezichthouders zijn aangewezen. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) als toezichthouder voor de financiële instellingen, de FIU voor niet-financiële instellingen en de Gaming Board voor de aanbieders van kansspelen. Intussen heeft de FIU ook een overeenkomst gesloten met de CBvS. Jahpsie voegt eraan dat bij de derde landenevaluatie het aspect van informatie-uitwisseling als een tekortkoming door de Caribbean Financial Action Task Force was aangegeven.Waterberg zegt dat een stap ter verbetering van de toezichthoudende taak van beide instellingen is gezet. Deze samenwerking zal de Gaming Board aansterken. Zij meent dat beide instellingen samen sterker zullen staan in het aanpakken van anti-money laundry en anti-terrorisme financiering in Suriname. “De FIU heeft een trekkersrol en met de nodige ondersteuning zal de Gaming Board efficiënter en effectiever aan haar rapportageplicht kunnen voldoen”. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com