Fitch verhoogt rating Suriname; hulp IMF noodzakelijk

Kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft de vreemde valuta op de lange termijn van Suriname opgekrikt naar ‘RD’ naar ‘C’. Daarnaast heeft Fitch Surinames lening die in 2026 terugbetaald moet worden opgewaardeerd van ‘D’ naar ‘C’. De lening van Oppenheimer die in 2023 terugbetaald moet worden, is verhoogd van ‘D’ naar ‘C’.
Deze upgrades volgen op de voltooiing op 4 december van Surinames verzoek van 13 november om een stopzetting van de buitenlandse schulden die dit kwartaal verschuldigd zijn op de leningen die in 2023 en 2026 terugbetaald moeten worden.
De verlaging van de emissierating van Suriname weerspiegelt de mening van Fitch dat de herstructurering van de leningen een DDE vormt. Dit is het tweede verzoek om toestemming van de regering van Suriname om de buitenlandse schulden in 2020 te herschikken.
De regering en schuldeisers zijn via het verzoek tot instemming overeengekomen om een totaalbedrag van US$ 48,5 miljoen dat betaald moet worden te verschuiven naar 31 maart 2021. Deze betaling was oorspronkelijk in de periode oktober 2020-december 2020 verschuldigd, plus opgebouwde rente over de achterstallige betalingen op de gecontracteerde toepasselijke tarieven.
IMFOok werden verdere voorwaardelijke wijzigingen van Surinames buitenlandse schulden doorgevoerd. Als Suriname vóór 24 maart 2021 instemt met een gefinancierd programma met het IMF:
– US$ 25,4 miljoen aan rente die oorspronkelijk op 26 oktober verschuldigd was op de obligaties van 2026, zou worden verplaatst naar 26 april 2021 wanneer een coupon van vergelijkbare grootte verschuldigd is.
– US$ 8 miljoen rente verschuldigd op 30 december op de 2023-obligaties zou één maand worden uitgesteld tot 26 april 2021.
– De hoofdsom van US$ 15 miljoen met vervaldag op 30 december op de obligaties van 2023 zou met één maand worden uitgesteld tot 26 april 2021.
De fundamentele uitdagingen op het gebied van schuldhoudbaarheid van Suriname blijven bestaan en weerspiegelen de hoge schuld van de overheid (die naar verwachting 137 procent van het bbp zal bedragen in het jaar 2020, zonder enige overeenkomst met schuldeisers), een structureel groot begrotingstekort, moeilijke financieringsomstandigheden en een acuut tekort aan vreemde valuta.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald