Fitch: Suriname loopt gevaar met lagere kredietwaardigheid

Kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft de kredietwaardigheid van de langlopende buitenlandse schuld van Suriname verder verlaagd van ‘C’ naar ‘RD’. Surinames kortlopende kredietwaardigheid in vreemde valuta wordt bevestigd op ‘C’. Suriname is hierdoor niet meer in staat om zelf zijn schulden in vreemde valuta af te lossen. Een C-rating is de laagste waardering voordat een land officieel failliet wordt verklaard.
De twee emissieratings op de US$ 550 miljoen bankbiljetten met vervaldatum in 2026 en US$ 125 miljoen aan bankbiljetten met vervaldatum in 2023 waarop de overheid in gebreke is gebleven, werden verlaagd naar ‘D’ van ‘C’ en vervolgens ingetrokken om de volgende reden: faillissement van de beoordeelde entiteit, schuldherstructurering of uitgifte/standaard tranche.
De verlaging van de langlopende buitenlandse schuld van Suriname naar ‘RD’ weerspiegelt het niet betalen van US$ 49,8 miljoen aan herschikte externe schuldendienst op de 2023 en 2026-bankbiljetten van Suriname met vervaldatum op 31 maart. Dit markeert een geval van wanbetaling volgens de criteria van Fitch met betrekking tot de langlopende buitenlandse schuld van de soeverein zoals evenals de uitgifteclassificaties van de betrokken effecten (Global 2023 en 2026 toelichtingen).
Nog een halfjaarlijkse rentebetaling van US$ 25,4 miljoen is verschuldigd op 26 april op de Suriname 2026-bankbiljetten. In totaal is US$ 75,3 miljoen aan totale schuldendienst verschuldigd op de wereldwijde obligaties van Suriname binnen de komende 30 dagen.
De regering van Suriname blijft onderhandelen met schuldeisers voor een uitgebreide herstructurering van haar externe obligaties, wat een langdurig proces is geweest. De nationale autoriteiten voeren gelijktijdig een gefinancierd IMF-programma uit, maar hebben niet op tijd overeenstemming bereikt over een verlenging van de betalingsdatum van de schuldendienst met een maand, zoals uiteengezet in de voorwaarden van het tweede verzoek om toestemming die in december 2020 is overeengekomen.
Op het instemmingsverzoek van de regering van Suriname, uitgegeven op 17 maart, de derde sinds juni 2020, benadrukten noteholders zorgen die beperkte voortgang van de onderhandelingen hadden, en op 31 maart verlengde de regering van Suriname de antwoordtermijn voor het toestemmingsverzoek tot 8 april.
Aangezien een verzoek om toestemming zou resulteren in een verdere stopzetting van de schuldendienst te midden van het bredere schuldherstructureringsproces in plaats van betalingen aan obligatiehouders te normaliseren, verwacht Fitch dat de langlopende buitenlandse schuld op ‘RD’ zal blijven, zelfs als schuldeisers ermee instemmen.
Mocht Suriname tot een akkoord komen met noteholders resulterend in een uitgebreide herstructurering van obligaties die de betalingscapaciteit op korte termijn van Suriname ondersteunt, dan zou dit een “distressed debt exchange” (DDE) vormen volgens de Sovereign Rating Criteria van Fitch, en zou dit resulteren in een upgrade van de ratings van de soeverein uit ‘RD’ naar een niveau dat consistent is met de kredietfundamentals op een toekomstgerichte basis.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald