Fitch krikt rating op, van ‘RD’ naar ‘C’

Fitch Ratings heeft de vreemde valuta op lange termijn van Suriname opgewaardeerd van ‘RD’ naar ‘C’. De rating voor de Oppenheimer-lening met verloopdatum 2026 is ook opgekrikt, van ‘D’ naar ‘C’. De andere Oppenheimer-lening die moet worden terugbetaald in 2023 is verlaagd van ‘C’ naar ‘D’. De opwaardering volgt op de ‘standstill’ die de Surinaamse regering is overeengekomen met haar schuldeisers van de twee Oppenheimerleningen voor in totaal US$ 675 miljoen.De verlaging van de waardering voor de 2023-obligatie weerspiegelt de mening van Fitch dat de herstructurering een noodlijdende schuldbeursgang. Het is het tweede verzoek van Suriname in 2020 om zijn buitenlandse schulden te herschikken. De regering en haar schuldeisers zijn overeengekomen om de uitbetaling van een totaalbedrag van US$ 48,5 miljoen te verschuiven naar 31 maart 2021. Dit bedrag (waarin ook opgebouwde rente over achterstallige betalingen) moest oorspronkelijk worden betaald in de periode oktober-december 2020 voor de twee obligaties.Als Suriname vóór 24 maar 2021 instemt met een IMF gefinancierd programma, dan zal de uitbetaling van de verschuldigde US$ 25,4 miljoen aan rente die aanvankelijk op 26 oktober moest worden betaald voor de 2026-obligatie, worden verschoven naar 26 april 2021. De US$ 8 miljoen rente  en de aflossing van de hoofdsom – US$ 15 miljoen – die op 30 december moeten worden betaald voor de 2023-obligatie, zullen dan worden verschoven tot 26 april 2021.De ‘C’- ratings van Fitch op de vreemde valuta verplichtingen van Suriname weerspiegelen de lopende onderhandelingen over schuldherstructurering van de regering met de obligatiehouders. Fitch beschrijft het als “een op wanbetaling lijkend proces” waarvan de verwachting is dat het zal resulteren in een noodschulduitwisseling of een traditioneel betalingsverzuim.De kredietbeoordelaar zegt dat de fundamentele uitdagingen op het gebied van schuldhoudbaarheid van Suriname blijven bestaan. Ze weerspiegelen de hoge staatsschuld (die naar verwachting 137% van het bbp zal bedragen in 2020, zonder enige overeenkomst met crediteuren), een structureel groot begrotingstekort, moeilijke financieringsomstandigheden en een acuut tekort aan vreemde valuta. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com