Fitch geeft Suriname vreemde valuta downgrading

Kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft de rating van Suriname voor vreemde valuta voor de lange termijn verder verlaagd van ‘CC-status’ naar ‘C-status’. Dit weerspiegelt de opvatting van Fitch dat een proces van wanbetaling is begonnen. Op 22 oktober kondigde de regering van Suriname aan dat ze voornemens is een uitstelperiode van 30 dagen in te gaan op de rentebetaling van US$ 25,4 miljoen op haar US$ 550 miljoen met vervaldag op 26 oktober.
Verder oordeelt Fitch dat de regering van Suriname een proces van noodlijdende schuldenruil is begonnen na de aankondiging van de autoriteiten dat zij gebruik zal maken van de uitstelperiode van 30 dagen om met haar externe financiële schuldeisers en internationale partners in gesprek te gaan vinden een constructieve en gezamenlijke oplossing voor de problemen met de houdbaarheid van de schuldenlast waarmee het momenteel wordt geconfronteerd.
Verder legt de Surinaamse nationale schuldwet een wettelijke verplichting op aan de minister van Financiën om binnen twee maanden na een overschrijding van het overheidsschuldplafond (95 procent van het BBP) een schuldverminderings- en beheersplan in te dienen, zoals Fitch verwacht.
Fitch heeft de senior ratings van ongedekte buitenlandse valuta op de Surinaamse biljetten van 2023 en 2026 naar ‘C’ verlaagd van ‘CC’. De regering heeft de 2023-obligaties eerder in juli 2020 geherstructureerd.
Als de rentebetaling voor 2026 tijdens de uitstelperiode niet zou worden betaald, zou de staat in ‘Restricted Default’ (RD) en de specifieke obligatie in ‘Default’ (D) terechtkomen. Een buitenlandse commerciële schuldherstructurering die een aanzienlijke vermindering in termen met zich meebrengt en die noodzakelijk is om een traditioneel betalingsverzuim te voorkomen, zou een DDE vormen volgens de Sovereign Rating Criteria van Fitch, waardoor de LT-FC IDR wordt verlaagd naar ‘RD’ en de betrokken instrumenten naar ‘D’.
De schuld van de Surinaamse overheid blijft hoog (geraamd op 137 procent van het bbp in december 2020, zonder enige overeenkomst met crediteuren), en het overheidstekort is structureel groot. Tekorten aan vreemde valuta blijven wezenlijk voor de economie en in oktober hield een hogere parallelle SRD-USD-koers aan ten opzichte van de officiële wisselkoers; een grote devaluatie op 22 september, die de waarde van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar meer dan gehalveerd heeft, zal de externe onevenwichtigheden gedeeltelijk verlichten, schrijft Fitch in een persverklaring.
De financieringsvoorwaarden van de overheid zijn schrijnend door de beperkte toegang tot multilaterale en buitenlandse markten. Driekwart van de overheidsschuld is in vreemde valuta (inclusief US$ 313 miljoen binnenlandse verplichtingen in vreemde valuta), waardoor de houdbaarheid van de schuld kwetsbaar is voor devaluatie van de Surinaamse dollar.
De reikwijdte van de herstructureringsplannen van de regering van Suriname is nog niet bekendgemaakt. De aankondiging nodigt alle houders van commerciële verplichtingen van Suriname uit voor een presentatie van investeerders. De schuld van de Surinaamse overheid bedroeg in juli US$ 3.125 miljoen, gewaardeerd tegen de wisselkoersen van eind september. Hiervan was US$ 2.042 miljoen (65 procent) buitenlandse schuld, US$ 313 miljoen (tien procent) werd uitgegeven in vreemde valuta op de binnenlandse markt en het equivalent van US$ 770 miljoen (25 procent) in Surinaamse dollars op de binnenlandse markt. De buitenlandse schuld omvat marktschuld van US$ 835 miljoen (27 procent van het totaal), bilaterale verplichtingen van US$ 556 miljoen (18 procent van het totaal), waarvan China US$ 304 miljoen vertegenwoordigt (tien procent van het totaal), en multilaterale verplichtingen van US$ 651 miljoen (21 procent van het totaal).
De regering maakte bekend dat de betalingsachterstand bij leveranciers eind augustus opgelopen was tot SRD 243 miljoen, wat naar onze schatting minder dan 0,6 procent van het bbp bedraagt. Bijkomende niet-gepubliceerde verplichtingen van staatsbedrijven (met uitzondering van Staatsolie- en de goud multinationals) zijn groot, en de blootstelling van de Surinaamse overheid eraan is aanzienlijk. De autoriteiten plannen een beleggerspresentatie op 30 oktober.
Fitch heeft Surinaams langetermijn IDR in lokale valuta bevestigd bij ‘CCC’. Fitch is van mening dat het herstructureringsrisico van schulden in lokale valuta aanzienlijk is, maar lager dan die van schulden in vreemde valuta. De Centrale Bank van Suriname bezit het merendeel (87 procent) van de schuld in lokale valuta, en zowel deze als de binnenlandse particuliere schuld in lokale valuta is automatisch onderhevig aan een verwachte aanzienlijke waardevermindering door de hoge inflatie in de periode 2020-2021.
Suriname heeft een ESG Relevance Score (RS) van 5 voor zowel politieke stabiliteit en rechten als voor de rechtsstaat, institutionele en regelgevende kwaliteit en controle van corruptie, zoals het geval is voor alle soevereinen. Deze scores weerspiegelen het hoge gewicht dat de Governance Indicators (WBGI) van de Wereldbank hebben in Fitch’s eigen Sovereign Rating Model. Suriname heeft een gemiddelde WBGI-ranglijst op het 43e percentiel, wat een recente staat van dienst van vreedzame politieke overgangen weerspiegelt, een gematigd niveau van corruptie.
Suriname heeft een ESG Relevance Score (RS) van 5 voor Creditor Rights aangezien de bereidheid om schulden af te lossen en terug te betalen zeer relevant is voor de rating en een … ………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald