Financieel-economisch kennisniveau radiojournalisten mag beter

03/11/2020 20:02 – Merredith Bruce

Valerie Fris (tweede vanuit links) samen met haar begeleider Wendy Cicilson-Pindon, meelezer Ricardo Carrot (l) en Jane Kolf-Bergraaf, coördinator Journalistiek en Communicatie (r). : AHKCO  
PARAMARIBO – Wat luisteraars van actualiteitenprogramma’s betreft, mag het financieel-economisch kennisniveau van radiojournalisten beter. Dit is één van de belangrijke conclusies uit het afstudeeronderzoek van Valerie Fris, studente Journalistiek en Communicatie aan de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuur Onderwijs (AHKCO) die haar bachelorgraad heeft behaald.
Nagegaan is of de financieel-economische kennis van radiojournalisten over ratings van invloed is op de actualiteitenprogramma’s. Er zijn samen tien journalisten van Radio 10 en Radio ABC geïnterviewd en daarnaast 75 luisteraars. Van die groep vindt 61 procent dat de radiojournalisten van de actualiteitenprogramma’s die zij beluisteren niet beschikken over voldoende financieel-economische kennis. Slechts 20 procent vindt dat dit wel het geval is.
Volgens het percentage dat weinig financieel-economische kennis waarneemt, blijken radiojournalisten niet genoeg geschoold te zijn over bepaalde onderwerpen. “Het ontbreekt hen aan specialisatie binnen het financieel-economische”, wordt kort samengevat. Deze groep meent dat dit te merken is aan de vragen die de journalisten stellen en de volgens hen oppervlakkige bespreking of uitleg van het onderwerp. De radiojournalisten schieten naar hun mening tekort in deskundigheid om financieel-economische onderwerpen toe te lichten. De luisteraars noemen het positief dat er soms gasten erbij worden gehaald die wel kennis van zaken hebben.
Voorts vinden zij het van belang dat de journalist zich vooraf beter voorbereid op de programma’s en niet alleen informatie haalt uit kranten, internet en bepaalde gesprekken die met politici worden gevoerd. Behalve de mate van diepgang, hebben luisteraars tijdens het onderzoek ook aangegeven dat er weinig rekening wordt gehouden met ‘de man van de straat’. Zij wensen dat de informatie simpel wordt gebracht.
De helft van de geïnterviewde radiojournalisten is het ermee eens dat financieel-economische kennis erg bepalend is voor de kwaliteit bij de presentatie van actualiteitenprogramma’s. Hun informatie over ratings krijgen de tien radiojournalisten voornamelijk door het onderhouden van contacten met informanten, collega’s en publiek (50 procent), 40 procent via eigen onderzoek en 30 procent door veldwerk of interviews en nieuwsgaring buiten de redactie. Het minst krijgen zij informatie via brainstormen en door deskundigen te interviewen.
Glenn Truideman, radiojournalist bij Radio ABC en ex-docent Massacommunicatie aan de AHKCO, heeft in een diepte-interview in verband met het afstudeeronderzoek aangegeven dat het niet kan dat veel journalisten gespecialiseerd zijn, afgaand op hun vooropleiding. Truideman stelt dat de journalist veelal aan zijn kennis komt door interviews met economen. Conform de werkwijze bij Radio ABC wordt het onderwerp eerst in een voorgesprek besproken zodat de journalist begrijpt waar het om gaat, voor ‘live’ te gaan.
Maureen Boodie, journalist bij Radio 10, stelt dat zij eerst kijkt naar wat de overheid zelf publiceert over de financiële situatie. “Jij gaat aan de hand daarvan met organisaties als de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) praten, met bedrijven, maar ook met de ‘kleine man’ en aan de hand daarvan conclusies trekken waarbij jouw eigen ervaring ook een rol speelt.”
Enkele aanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn dat radiojournalisten zich (journalistiek) laten scholen, trainingen volgen om hun algemene kennis bij te houden en zich specialiseren. Een andere aanbeveling is dat de AHKCO samenwerkt met de VES voor gastcolleges, of korte trainingen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname