Financial Intelligence Unit bezoekt OM

De directeur van de Financial Intelligence Unit (FIU) Suriname, bracht op uitnodiging van het Openbaar Ministerie (OM), op woensdag 17 mei samen met twee analisten van de FIU, een bezoek aan het OM. De informatiebijeenkomst werd bijgewoond door waarnemend procureur – generaal Garcia Paragsingh, officier van justitie Rashree Koendan van de afdeling Anti-Money Laundering en Terrorismefinanciering en andere officieren van justitie. De FIU gaf een presentatie over de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), de taken, bevoegdheden, werkstructuren van de FIU en de analyserapporten, die worden opgemaakt door de FIU. De strafbare feiten, money laundering en terrorismefinanciering kwamen ook aan de orde.
Volgens de FIU is het noodzakelijk om tot een zo goed mogelijke naleving van de wet te komen, waarbij informatie wordt gedeeld over de risico’s van money laundering, de financiering van terrorisme, de verspreiding en alsook het signaleren en opsporen van ongebruikelijke transacties.
Naast de repressieve controle, die voornamelijk bestaat uit toezicht op de naleving van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) en de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID), heeft de controle ook een preventieve kant, die vooral tot uiting komt in het publiceren van informatie, het uitvaardigen van richtlijnen en het communiceren met verschillende stakeholders, door middel van het houden van bijvoorbeeld bijeenkomsten.
Verder is er informatie verschaft over de CFATF Mutual Evaluation Report van Suriname. Hierbij is aangegeven, dat er nieuwe wetten moeten worden aangenomen en bestaande wetten moeten worden gewijzigd, alles in het kader van de 4o aanbevelingen van de FATF.
The post Financial Intelligence Unit bezoekt OM ..