Filmproject voor aanwakkeren keuze technisch onderwijs

11/09/2021 00:02

-
Euritha Tjan A Way


 

PARAMARIBO –
‘Welke vakken moet ik volgen als ik op een boorplatform wil gaan werken?’ Of: ‘Wat kan ik precies bereiken als ik kies voor een technische opleiding’. Dit zijn vragen die bedrijven tegemoet kunnen zien van leerlingen die zich oriënteren op de mogelijkheden van een technisch beroep of carrière maken binnen technische branches. Dit moet maken dat jongens en meisjes bewust kiezen om de technische richting op te gaan in het onderwijs, iets dat nu onvoldoende gebeurt.

“Jongeren denken vaak dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn
wanneer zij de technische richting opgaan. Dat is niet zo”, zegt
Angela Campbell. Zij is voorzitter van Stichting Vania B, die
leerkrachten en leerlingen zal bijstaan om het filmproject
‘Technisch Perspectief’ te realiseren. Daarbij zullen zij filmpjes
maken die laten zien wat allemaal mogelijk is als er gekozen wordt
voor het technisch onderwijs. “En dat zijn heel veel
mogelijkheden”, zegt Campbell.

Stichting Vania B is een tijd terug benaderd door leerkrachten
in het technisch onderwijs en het Bureau Nijverheids Onderwijs
(BNO) om een format te bedenken om aan jongeren te laten zien wat
de mogelijkheden zijn van een carrière binnen de techniek. Nadat
BNO deze vraag had gedropt, ging de stichting op zoek gegaan naar
fondsen. In het Johan Ferrier Fonds in Nederland vonden zij een
gewillige financiële partner om het project uit te voeren.

Stichting Vania B is nu bezig met leerlingen en leerkrachten van
het praktijkcentrum technisch onderwijs om ze klaar te stomen om
geselecteerde bedrijven te benaderen. “Daar gaan ze niet alleen de
vraag stellen wat ze nodig hebben om een bepaald technisch beroep
uit te oefenen, maar ook welke competenties nog meer nodig zijn om
carrière te maken binnen het bedrijf.”

Campbells organisatie, die zich voornamelijk bezig houdt met het
helpen ontwikkelen van de talenten van jongeren, is gedreven om dit
project uit te voeren. “We weten dat het onderwijs nu aan het
veranderen is en we zullen afwachten om te horen van het ministerie
van Onderwijs Wetenschap en Cultuur in welk leerjaar de filmpjes
vertoond zullen worden. Maar ze worden op het eind ter beschikking
worden gesteld aan het ministerie om landelijk op scholen
afgedraaid te worden”, blikt Campbell enthousiast vooruit.


 
Tweet