Fikse boetes moeten gedragsverandering teweegbrengen

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei in het programma ABC Aktueel, dat ook in het nieuwe jaar, de regering en alle betrokken instanties met betrekking tot de controle op de handhaving van de maatregelen door de overheid afgekondigd tegen het COVID-19 virus, zullen optreden ter beheersing en garandering van de veiligheid der burgers. “Wanneer er nieuwe uitdagingen komen, dan moet je als regering bereid zijn, om in ieder geval je beleid, flexibel en dynamisch te houden”, stelde de bewindsman. Zo verklaard Ramadhin dat het optreden, de komende periode een extra dimensie zal krijgen, omdat de regering een speciaal team van hulpagenten heeft samengesteld (Covid-brigade die de komende week zal worden geïnstalleerd), die op pad zullen gaan om te controleren op de naleving van de Covid maatregelen. In dit team zijn ook opgenomen ambtenaren van speciale controlediensten op de verschillende ministeries. De grootste uitdaging  is ‘crowd control’: er moeten manieren worden gevonden om te voorkomen, dat teveel mensen bij elkaar of te dicht bij elkaar zijn. De Covid-brigade heeft ook een sociaal beleid uitgestippeld. Hiermee worden bijvoorbeeld de mensen die werkloos zijn geraakt door de covid-pandemie, tegemoet gekomen. Fikse boetes en sluiting van bedrijven moeten volgens Ramadhin een gedragsverandering teweeg brengen.
“Het virus kan je bedwingen, met een stukje handhaving en ook moet er een gedragsverandering bij de samenleving optreden, zo alleen kunnen wij dit virus bestrijden”, aldus Ramadhin.
Sancties bij het overtreden van protocollen
Sinds kort kunnen dankzij een nieuwe wet die veel vertraging ondervond ook in Suriname boetes uitgedeeld worden voor overtredingen van de anti-coronamaatregelen. Zo heeft de bestuursdienst van Paramaribo-Noord, zondag per direct het Stardust Hotel aan de Anton Dragtenweg gesloten, terwijl ook de vergunning van het hotel is ingetrokken. Het management van het hotel zou zich niet gehouden hebben aan de anti-Covid maatregelen en zou een deel van het hotel hebben verhuurd of ter beschikking gesteld, voor het houden van een groot feest. Niet alleen is volgens minister Ramadhin het feest verboden, maar zou het gebeuren ook hebben plaatsgevonden binnen de vastgestelde avondklok van 19.00 uur. Ramadhin die wees op het gevaar en de geaardheid van de overtreding zei dat tijdens het feest in Stardust, er ook nog een vechtpartij zou zijn uitgebroken. Het is hierdoor dat de bestuursdienst en de politie werden gealameerd over wat zich daar afspeelde. Gesproken wordt van onfatsoenlijk menselijk gedrag. Met de sluiting wil het Covidoutbreak team kracht bijzetten aan zijn aangekondigde waarschuwing, dat hard zal worden opgetreden tegen een ieder die de Covid maatregelen overtreedt. Ramadhin zei niet genoeg te kunnen benadrukken, dat het naleven van de regels moet voorkomen, dat de verspreiding van het Corona-virus, in omvang toeneemt. Ramadhin merkte wederom op, dat vooral delen uit het bedrijfsleven, de protocollen niet naleven. Ook zijn een heleboel zaken nog niet in place. Deze week zal er weer onderhandeld worden met het bedrijfsleven “De VSB stelt zich constructief op en we zullen samen met de verschillende sectoren uit het bedrijfsleven de COVID-19 protocollen weer doornemen.
De minister stelde, dat er ook andere aspecten bij komen kijken, zo heeft niet alleen de toename van het aantal infecties een grote invloed op de samenleving, maar ook de hoge besmettingsgraad, met name bij de: werkende klasse, de productiesectoren, de voedselvoorziening, de handhaving van de controle, dat allemaal komt er weer bij kijken. Ramadhin merkte op, dat ons land nog midden in de tweede golf zit en vereist dit dan niet alleen een aanpak van de medische personen, maar ook van diverse delen van de regering.
 
nieuwe variant COVID-19
Epidemioloog en BOG-directeur, Radjes Ori die het woord voerde zei, dat zij nog niet kunnen vaststellen of de nieuwe variant van het COVID-19 coronavirus al in Suriname is, maar wat zij wel merken in deze golf, is dat de besmettingssnelheid veel hoger en groter is. “We moeten nog die monsters wegsturen. Qua logistiek is het niet zo gemakkelijk om biologisch materiaal weg te sturen, daarvoor komt er ook een oplossing, en zodra wij dat hebben weggestuurd en het genetisch hebben getypeerd, dan pas kunnen wij vaststellen, welk variant wij precies hebben”, aldus Ori.
“Er is nog geen sprake van community spreading, maar wel van clusters, dus wij moeten er alles aan doen, zodat wij elkaar beschermen en onszelf”, aldus Ramadhin. Zowel Ramadhin als Ori is van mening, dat er nu echt gewerkt moet worden aan een stukje gedragsverandering. Als het gedrag en de situatie niet veranderen en er geen verbetering optreedt, zullen we op een punt belanden dat de maatregelen verder moeten worden aangescherpt om de verdere verspreiding te stoppen. De verscherping van de coronamaatregelen is volgens Ori noodzakelijk, vanwege de schrikbarende stijging van het aantal COVID-gevallen op dagbasis. Uit de voorlopige analyse is … ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname