FAO verzorgt training ter voorkoming illegale visserij

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft tijdens een virtuele workshop participanten aangeleerd welke internationale instrumenten er zijn om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) te voorkomen, te ontmoedigen en uit te bannen. Verder hebben deelnemers ook meegekregen welke tools beschikbaar zijn voor Monitoring, Controle en Surveillance (MCS) en hoe deze tools gebruikt kunnen worden.
Een effectieve visserij MCS is een heel belangrijk onderdeel van zowel de nationale als internationale verantwoordelijkheden van landen. Er zijn tijdens de workshop ideeën gepresenteerd hoe het gebruik van beperkte (menselijke, materiële en financiële) middelen geoptimaliseerd kan worden en hoe belangrijk informatie-uitwisseling is voor MCS – nationaal, regionaal en wereldwijd.
Als rode draad uit deze trainingsworkshop is naar voren gekomen dat samenwerking tussen de verschillende autoriteiten die betrokken zijn bij MCS en handhaving, in de strijd tegen IOO-visserij van essentieel belang is om optimaal gebruik te kunnen maken van de tools die in het land beschikbaar zijn. Vandaar dat het directoraat Visserij thans met de steun van de FAO bezig is te werken aan een Memorandum of Understanding om de samenwerking op het gebied van MCS en handhaving te verbeteren.
Door de COVID-19-pandemie heeft de trainingsworkshop virtueel moeten plaatsvinden. Vanwege het belang van MCS heeft het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) alle relevante autoriteiten die een rol hierin hebben te vervullen, bewogen deel te nemen aan deze trainingsworkshop. Aan deze training hebben naast Surinamers ook vertegenwoordigers uit Brazilië, Guyana en Trinidad en Tobago deelgenomen.
Suriname had 109 participanten, het grootste aantal deelnemers ten opzichte van de drie andere deelnemende landen. De participanten waren vanuit het directoraat Visserij, Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), Marine, Kustwacht, WWF, ’s Lands Bosbeheer (LBB), Arbeidsinspectie en het Viskeuringsinstituut (VKI).

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald