Exporteurs agrarische producten hoeven niet meer in te wisselen tegen lagere koers

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) juicht het toe dat de US$ wisselkoers is vrijgelaten. Hierdoor is het nadelige effect van de retentieregeling als onderdeel van de valutaregeling komen weg te vallen. De retentieregeling was per 1 maart 2021 ingegaan. Dit hield in dat exporteurs 30 procent van hun ontvangsten verplicht moesten inwisselen tegen de koers van SRD 16,30 voor de US$ bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), geeft VEAPS-secretaris, Swami Girdhari, te kennen tegenover Suriname Herald.
Deze koers lag ongeveer SRD 4 lager dan de straatkoers. Door de lagere wisselkoers werd de marge van de exporteurs afgeroomd, terwijl de aanschaf van allerhande inputs en lokale betalingen gebaseerd zijn op de straatkoers. De VEAPS heeft dit bij meerdere gelegenheden met een breakdown kenbaar gemaakt aan de autoriteiten. Helaas bleef men hardnekkig vasthouden aan hun beleid. De retentieregeling was bedoeld om de lokale handel te faciliteren. Toch waren de prijzen niet verlaagd en was het uiteindelijke doel niet bereikt, geeft Girdhari te kennen.
Absurde maatregelDoor deze absurde maatregel hebben de groente-exporteurs sinds maart een verlies geleden van ongeveer SRD 2 miljoen. “Wie gaat de exporteurs van groenten en fruit hiervoor compenseren?” vraagt de VEAPS-secretaris zich af. Vanuit de overheid is tot nu toe gebleken, dat er weinig aandacht wordt besteed aan stimulering van de lokale producenten. Lokale producenten kijken vol verbazing hoe de handel wel wordt gefaciliteerd door de overheid.
Het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) richt zich blijkbaar alleen op de importhandel, maar VEAPS ziet tot nu toe weinig van het ontwikkelen, bevorderen en stimuleren van lokale ondernemers en het creëren van een kader om de exporthandel te vergroten. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van Suriname. “Productie en exporttoename met als resultaat vergroting van de valuta verdiencapaciteit van ons land zal Suriname uit de financieel-economische crisis halen,” benadrukt Girdhari.
Gevolg vrijlaten koersHet vrijlaten van de koers door de CBvS zal ervoor zorgen dat de prijzen van veel goederen en diensten omhooggaan. Hij vraagt zich af waarom de CBvS het vrijlaten van de koers niet in september 2020 heeft gedaan. Toen was er een aanpassing van de koers van SRD 7,52 naar SRD 14,29, terwijl de straatkoers rond de SRD 18 lag. Men had de samenleving kunnen behoeden van de vele koersaanpassingen, prijsstijgingen en ellende.
Nu is er sprake van het loslaten van de koers, waarbij er een stijging van de officiële koers plaatsvindt van SRD 16,30 naar SRD 21. Het resultaat is dat de koopkracht verder afneemt en dus toename van de armoede. Dit is ook nadelig voor de lokale agrarische producenten en verwerkers, benadrukt de VEAPS-secretaris.
De prijzen van inputs gaan omhoog en dus ook de productiekosten en de prijs van de geproduceerde producten/goederen. Door de dalende koopkracht neemt de vraag naar de producten af. “Belangrijk hierbij is welke maatregelen de autoriteiten treffen om de lokale producenten te ondersteunen, de burgers te beschermen en de kwetsbaren te ondersteunen. Hierover lezen we veel, maar zien we bitter weinig,” aldus Girdhari.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald