Excepties Bouterse verworpen

31/03/2021 11:51 – Ivan Cairo

: Screenshot dWT  
PARAMARIBO – Alle preliminaire verweren die ex-legerleider Desi Bouterse heeft opgeworpen bij aanvang van de verzetzaak tegen zijn veroordeling voor medeplegen van meervoudige moord, zijn woensdag door de krijgsraad verworpen. Via zijn raadsman, Irvin Kanhai, had Bouterse aangevoerd dat de dagvaarding nietig is omdat die niet aan de wettelijke vereisten zou voldoen. Bouterse werd in november 2019 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar.
Ook kleefden volgens de advocaat gebreken aan de ministeriële beschikking waarin Manro Danning tot auditeur-militair is benoemd. Kanhai vindt dat Danning de dagvaarding voor de verzetzaak niet mocht tekenen omdat hij nog niet tot auditeur-militair was benoemd. De strafpleiter vindt ook dat vanwege de gewijzigde Amnestiewet de krijgsraad onbevoegd is kennis te nemen van deze zaak.
Bij monde van krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor werden alle opgevoerde excepties verworpen. Met een aantal argumenten werd gesteld dat de oproep voor de strafzitting, die Kanhai als een ‘bescheid’ typeerde, wél voldoet aan alle wettelijke voorwaarden en functies en daarom een geoorloofde dagvaarding is. Ook was Danning bevoegd de dagvaarding te tekenen omdat hij toen al als plaatsvervangend auditeur-militair functioneerde. Daarnaast werd op basis van jurisprudentie gesteld dat zelfs een niet ondertekende dagvaarding rechtsgeldig is.
Ook het verweer van niet-ontvankelijkheid van de krijgsraad, op grond van de Amnestiewet, hield geen stand. De krijgsraad is niet tot andere inzichten gekomen dan het tussenvonnis van enkele jaren geleden. Toen werd geoordeeld dat de gewijzigde Amnestiewet wordt beschouwd als inmenging in een lopende rechtszaak, wat tegen de Grondwet ingaat. Kanhai heeft geen andere inzichten gepresenteerd waardoor de krijgsraad tot een ander oordeel zou moeten komen.
De verzetzaak wordt op 30 april voortgezet. Dan zal het verhoor van Bouterse beginnen. Hij heeft tot 15 april de mogelijkheid om de rechtbank schriftelijk op de hoogte te stellen of hij getuigen wil laten horen en een lijst van deze eventuele getuigen en hun adressen op te geven. Het laatste woord wie van hen zullen worden opgeroepen ligt echter bij de krijgsraad, werd Bouterse voorgehouden.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname