Ex-vicepresident bepleit onschuld

08/12/2020 00:00 – Ivan Cairo

Ex-vicepresident Ashwin Adhin stelt dat hij zich aan geen enkel strafbaar feit schuldig heeft gemaakt. Volgens hem zou de vordering van de pg om hem in staat van beschuldiging te stellen, moeten worden afgewezen. :  
PARAMARIBO – Ex-vicepresident Ashwin Adhin heeft maandag ten overstaan van een hoorcommissie van De Nationale Assemblee een verklaring afgelegd over de vermoedelijke strafbare feiten waarvoor de procureur-generaal hem wil vervolgen. De politicus stelde zich niet schuldig te hebben gemaakt aan enig strafbaar feit waarvan hij beschuldigd wordt.
Adhin citeerde uitgebreid processen-verbaal die onderdeel zijn van het politiedossier. Na het voorlezen van de 31 pagina’s tellende verklaring stuurde Adhin een exemplaar naar parlementsvoorzitter Marinus Bee met het verzoek dit beschikbaar te stellen aan alle parlementariërs. Adhin wordt verdacht van valsheid in geschrifte, verduistering en vernieling samen met anderen. In deze zaak was hij een week lang in verzekering gesteld. Twee medeverdachten, Amien D. en Vijendra R., zitten nog in voorarrest.
Adhin, nu actief parlementslid, vindt dat collega’s na het lezen van zijn kant van het verhaal een evenwichtiger oordeel kunnen vellen wanneer deze kwestie eerst in huishoudelijke en eventueel openbare vergadering zal worden behandeld. De hoorcommissie, die geleid wordt door VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien zal over de hoorzitting verslag doen aan het parlement, waarna deze kwestie in een huishoudelijke vergadering zal worden behandeld.
De Ware Tijd verneemt dat leden van de hoorcommissie waar zaken voor hen onduidelijk waren, vragen hebben gesteld aan de ex-vicepresident. Adhin is van oordeel dat de vordering van de procureur-generaal (pg) dient te worden afgewezen. Hij zegt bereid te zijn de schade te vergoeden zonder schuld te bekennen.
Op alle drie feiten waar hij van verdacht wordt, heeft Adhin met argumenten omkleed aangegeven dat hij zich nimmer daaraan schuldig kan hebben gemaakt. De politicus stelde dat bij het bezorgen van de apparaten op het kabinet van de president voor ontvangst is getekend zonder dat er op- en aanmerkingen zijn gemaakt over de staat waarin de spullen verkeerden. Uit verklaringen van de Forensische Opsporingsdienst zou de schade aan het scherm van een van de apparaten direct met het blote oog te constateren moeten zijn.
Adhin verklaarde het verzoek aan het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen naar de vermoedelijke strafbare feiten uit wraak en rancune is gedaan door de directeur van het kabinet van de president. Zij zou voorts misleidende informatie tijdens het politieonderzoek hebben gepresenteerd. Adhin legde uit haar als waarnemend-directeur te hebben aangetrokken, maar nadat er ernstige strubbelingen waren ontstaan tussen haar en het personeel, wilde hij haar uit de functie ontheffen. “Die ontheffing kon helaas niet, omdat zij reeds in de functie als waarnemend directeur had gediend en wetshalve noodzakelijkerwijs benoemd zou moeten worden, alvorens tot ontheffing overgegaan kon worden. Deze mededeling was haar ook reeds gedaan. Intussen was de vervroegde regeringswisseling al een feit. Mijns inziens is de mevrouw in kwestie op wraak en rancune uit”, aldus de ex-vicepresident. De politicus sluit niet uit dat de apparatuur is vernield terwijl die al onder haar beheer waren na de terugbezorging.
In zijn relaas voerde de politicus aan dat de afgelopen periode allerlei forse bedragen variërend van SRD 200.000 tot SRD 1,5 miljoen zijn genoemd als waarde van de vernielde apparatuur. Hij gaf aan dat de artikelen samen voor totaal SRD 179.935 zijn aangeschaft. Reparatie nu zou volgens hem niet meer dan vierduizend US dollar kosten. Hij vraagt zich af of de gemeenschap zich bezig moet houden met een volgens hem minder ernstige zaak, terwijl de samenleving geconfronteerd wordt met ernstigere strafbare feiten zoals verkrachtingen, moorden, roofovervallen, drugshandel en mensensmokkel alsook witwassen.
De zaak waarin hij als verdachte geldt, heeft voor grote maatschappelijke onrust gezorgd, meent hij. Er zou nog meer onrust kunnen komen indien het strafrechtelijk traject dat de pg heeft ingezet wordt voortgezet. Hij is er daarom voorstander van deze zaak financieel af te wikkelen zonder dat hij schuld erkent.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname