Evaluatiemoment en presentatie over vernieuwingen in het onderwijs

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) wil problemen binnen het onderwijsveld in kaart brengen en die meenemen in het vernieuwingsproces. Er zijn volgens de minister heel wat technische problemen binnen het onderwijs. Er is daarom gisteren een evaluatiemoment en presentatie gehouden over de verschillende vernieuwingen binnen het onderwijs.
Deze meeting werd bijgewoond door verschillende vertegenwoordigers van de afdelingen binnen het ministerie, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en oudercommissies. “Wij moeten dus iedereen betrekken in dit proces en de juiste informatie moet uitgewisseld worden, zodat wij uiteindelijk komen tot resultaat,” zei Levens. Zij was daarom ook heel ingenomen met de aanwezigheid van de verschillende belanghebbenden binnen dat onderwijsproces.
Dirk Wongsopawiro, educational senior consultant, ging in zijn presentatie in op de vernieuwingen binnen het onderwijs, van leerstofgericht naar competentiegericht onderwijs. Dit zou resulteren in het opdoen van de nodige kennis door de leerlingen, die zij in de praktijk nodig hebben om tot oplossingen te komen bij problemen.
“Onze leerlingen leren onnodig veel. De ongelijkheid binnen het onderwijs is door het uitbreken van het COVID-19-virus alleen maar groter geworden en er is een achterstand van acht maanden, die niet ingelopen kan worden. Er moet naar andere manieren gekeken worden om niet alleen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar ook om naar andere toetsingsmogelijkheden te kijken,” zei hij. Er moet niet alleen schriftelijk worden getoetst op kennis, maar ook andere vormen van toetsen die praktisch zullen bijdragen tot de juiste vorming van de kinderen.
Deze interactieve meeting heeft duidelijk gemaakt, dat er nog meer van deze bijeenkomsten moeten komen om uiteindelijk de vernieuwingen te implementeren binnen het onderwijssysteem. Alle vragen, zorgpunten en opmerkingen werden besproken en de aanwezigen waren het erover eens dat er meerdere momenten moeten komen voordat de vernieuwingen zo snel als mogelijk een feit zijn.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald