Evaluatie van AGASI op opbrengst van peper

Aminozuren spelen een belangrijke rol in de groei en ontwikkeling van planten. Veel boeren zijn niet bekend met het gebruik van aminozuren in de teelt van gewassen.  Student Njarlie Jaggessar van de studierichting Agrarische Produktie, oriëntatie Landbouw, van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft voor haar afstudeerproject besloten het effect van aminozuren (AGASI) op de groei van peperplanten te bestuderen.  De resultaten van het onderzoek geven aan dat  Surinaamse boeren hun peperopbrengst kunnen verhogen op een milieuvriendelijke wijze. Jagessar studeerde af op 15 december en behaalde de titel van Bachelor of Science. De begeleidingscommissie bestond uit mw. L.Ori, Ph.D.-Lector Magnus (Hoofdbegeleider), mw. J. Salarbaks, M.Sc. (Praktijkbegeleider) en mw. M, Narain. M.Sc. (Medebegeleider).

Peper (Capsicum) is een essentieel kruid dat afkomstig is van de Solanaceae familie van nachtschaduwen. Het geslacht is afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika en bestaat uit ongeveer 30 soorten. Rode peper wordt wereldwijd op grote schaal geteeld en is, na tomaten, de meest populaire groente in de wereld. Peperplanten gebruiken veel nutriënten en vereisen voldoende onderhoud van bodemvruchtbaarheid om te groeien. De groei en ontwikkeling van planten zijn afhankelijk van macro- en micronutriënten, evenals aminozuren. Aminozuren hebben verschillende functies in planten, zoals weerstand tegen stressomstandigheden, wortelontwikkeling, aroma-, smaak- en kleurprecursoren, toename van zaadkieming, fotosynthese en chlorofylversterking, stikstofreserve en nog veel meer. Studies hebben ook uitgewezen dat het toedienen van aminozuren het gebruik van chemische meststoffen vermindert. Dit brengt dus meer voordelen met zich mee voor het milieu.

Om na te gaan wat het effect is van bladbemesting van aminozuren op planten is er een studie uitgevoerd. Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van peperplanten (Capsicum chinense). Verder werden 4 verschillende doseringen van AGASI toegediend aan de planten, te weten: 0, 3.75, 6.25 en 8.75 ml/l in 3 herhalingen. De plantparameters die zijn waargenomen (of gemeten) zijn: planthoogte, stengeldiameter, aantal bloemen, aantal gevallen bloemen, vruchtlengte, vruchtomtrek, vruchtgewicht, totaal vruchtgewicht, biomassa, wortelgewicht en wortelstelsel en pittigheid van de pepers.

Uit de resultaten is gebleken dat de groeiparameters, waaronder planthoogte, stengeldiameter, aantal bloemen en aantal gevallen bloemen, niet significant zijn beïnvloed, terwijl de opbrengst parameters, waaronder vruchtlengte, vruchtomtrek en vrucht gewicht, significant zijn beïnvloed door de verschillende doses aminozuren. De groeiparameters zoals  planthoogte, stengeldiameter, het aantal bloemen en het aantal gevallen bloemen hadden een positieve respons op alle behandelingen naarmate het aminozuurgehalte toenam. Dit was ook het geval voor totale vruchtgewicht per plot.

Op basis van de huidige resultaten kan worden gesteld dat de toepassing van aminozuren (AGASI) de opbrengst van peper verhoogt. Verder heeft dit onderzoek aangetoond dat de hoogste opbrengst werd geobserveerd bij de aanbevolen dosering van 3.75 ml/l. Het wordt echter aanbevolen om verder te onderzoeken of het aantal keren dat aminozuren worden toegediend relevant is voor de opbrengst, of de toepassing van aminozuren hetzelfde effect heeft op verschillende gewassen en er een verschil is tussen bladbemesting en bodembemesting van AGASI.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com