Evaluatie tegen het licht van startmantra’s president Santokhi

Regering Santokhi-Brunswijk heeft in de voorbije 10 maanden de woelige wateren doorstaan, ondanks de vele obstakels die op haar vaarroute werden aangetroffen. Precies na een jaar van de verkiezingen van 25 mei 2020 werden op de recente regeringsconferentie de evaluatieresultaten aan de pers en samenleving gepresenteerd. De president en zijn vicepresident etaleerden daarbij hun inspanningen om land en volk van het verzuipen te kunnen redden. Benadrukt werd dat het heel zwaar is geweest om met een leeggeplunderde staatskas door eigen besparingen en karige staatsinkomsten, alles draaiende te houden. Eerlijk gezegd heb ik wel eerbied voor de inzet van deze regering als ik kijk naar de ongekende corruptiepraktijken, en geld-, goud- en houtroof van het afgelopen decennium. Wanneer ik de gepresenteerde resultaten van de eerste 10 maanden regeerperiode tegen het licht van de start mantra’s van de president houd, dan raak ik minder enthousiast dan loyalisten dezer dagen over de bereikte resultaten melden.De mantra’s Bij de aanvaarding van zijn ambt in juli 2020 hield president Chan Santokhi een daverende inauguratierede in DNA, waarvan ik de indruk kreeg dat Suriname eindelijk een briljante zoon des lands aan het volk had geschonken. Zijn ambtseed legde de president af met de hand op de heilige geschriften van haast alle religieuze gemeenschappen in Suriname. Als voormalige politiecommissaris en minister van Justitie en Politie gaf hij daarmee aan, dat niets buiten recht en wet zou worden getolereerd. Kromme zaken zouden kordaat worden aangepakt en bestraft. Want dat alles strookte geheel met zijn twee bekende mantra’s: wo set en en dat doen we samen. De wereld online maakte het mogelijk dat zelfs premier Narendra Modi van de wereldstaat India, hem bejubelde voor de Vedische wijze waarop hij zich liet beëdigen.Vreugde werd grimmigheid                                                                                                                             Enfin, na de transitie-ceremonieën presenteerde de president zijn multi-etnisch regeerteam, welk hij als dreamteam karakteriseerde. Natuurlijk maakte het Surinaamse volk zich lekker met de beloften die er weleer werden gedaan en men hoopte snel op beter leven. Maar niets is minder waar. De eerste schrik kwam toen zowel de president als de vicepresident met alle voortvarendheid zich schuldig maakten aan nepotisme door benoemingen van familie en naasten in hoge staatsfuncties. Boze gezichten onder het electoraat namen grimmige allures aan toen bleek dat de verdachten van grootschalige corruptie niet zo voortvarend werden aangepakt. Sterker nog de indruk werd gewekt alsof van staatswege omissies werden gedoogd, waardoor de hoofdverdachte van de verdwenen staatsgelden geruisloos kon onderduiken. Enkelen werden opgepakt en opgesloten om te worden verhoord en vervolgd, echter dat heeft tot nog toe maar weinig successen opgeleverd.Devaluatie en schrikbarende prijsstijging De regering had melk en honing aan het volk beloofd; het tegendeel manifesteerde zich in snel tempo. Ik hoef niet te wijzen op de groeiende klachten uit de samenleving over de waardedaling van het Surinaamse geld en gierende hoge prijzen in de winkel. Bovendien dringt het zienderogen tot de burgers door dat ze door de overheid worden kaalgeplukt, terwijl familie en partijloyalisten met hoge salarissen en functies worden geaccommodeerd. Wie over dergelijke realiteiten in de media appelleert wordt van hogerhand als a-Surinaams beticht. Landen en ondernemers die al stonden te trappelen hun centjes in de Surinaamse economie te pompen, zijn terughoudend geworden door het verslechterende imago van het ooit zo roemrijke Suriname. Er was sprake van miljarden diaspora euro’s voor de verkiezingen. Echter alles bleek toch gebakken lucht te zijn geweest. De in beslag genomen 19, 5 miljoen euro’s van Suriname door Nederland, werden ondanks de vele onderhandelingen nog niet vrijgegeven. Begrijpelijk dat devaluatie en hoge prijzen de lucht inschieten. Interne spanningenIn de samenleving en in het buitenland wordt het duidelijk, dat het tussen de coalitiepartners VHP van de president en ABOP van de vicepresident, niet langer goed gaat. De goede beloften en eedafleggingen ten spijt, schijnen de beide hoogwaardigheidsbekleders minder serieus te nemen. Het gaat niet zoals het zou moeten gaan. De gevolgen daarvan dreigen riskante allures aan te nemen. Ik verwijs naar de protesten door de Politiebond en andere demonstranten tegen het regeringsbeleid, welk hen geen hoopvol perspectief biedt. Het schijnt dat een toenemend deel van de samenleving geen geloof meer hecht in deze regering. Maar er zijn goede kansen om het land thans aan een regeerteam te helpen met een solide en duurzame steun uit DNA en electoraat. De presidentiële mantra: ‘Wo set en en met z’n allen’ roept thans om de ware verwerkelijking.  Drs. S. Harinandan Singh (veranderkundige en oud-voorzitter VHP-SN). singhs@hetnet.nl …………


Lees verder