Evaluatie regering nog niet afgerond

16/07/2021 21:02 – Ivan Cairo

Hoewel er volgens hem nog aardig wat te verbeteren zaken zijn blikt president Chandrikapersad Santokhi niet ontevreden terug op wat zijn regeerteam in 1 jaar heeft gerealiseerd.  
PARAMARIBO – De evaluatie van het ministersteam is nog niet helemaal afgerond. Behalve dat de prestaties van de individuele bewindslieden tegen het licht worden gehouden wordt ook het apparaat waarmee ze het afgelopen jaar hebben moeten werken onder een vergrootglas geplaatst. In een openhartig gesprek met de Ware Tijd geeft president Chandrikapersad Santokhi toe dat er zwakke schakels zijn in zijn regeerteam dat hij een jaar geleden als een ‘dreamteam’ gepresenteerd. Die kunnen beter. Het is vrijdag 16 juli, vandaag, precies een jaar dat hij met zijn regering aan de macht is.
De regeringsleider stelt dat hij een team heeft met “heel sterke spelers in de spits, maar er zijn ook spelers die sterk zijn op basis van het samenspel”. Bij de tussentijdse evaluatie na drie maanden en een halfjaar te hebben aangezeten constateerde het staatshoofd dat het niet raadzaam was slechts de desbetreffende minister alleen te belasten met vraagstukken die diens departement regarderen. Daarom werden ministersclusters samengesteld om zich bezig te houden met specifieke vraagstukken waaronder Covid-19, sociaal-maatschappelijke issues, vakbondsaangelegenheden, de uitvoering van het economisch herstelplan alsook de nationale risicoanalyse.
Een dergelijke aanpak leverde betere resultaten op. Zo kwam ook de eenheid van bestuur tot uiting. Enkele clusters worden door Santokhi zelf getrokken. “Hiermee geef ik ook aan dat we als regering collectief verantwoordelijk zijn voor het beleid”. Het regeerteam kan beter en de president hoopt dat met de evaluatie alle zwakke punten worden blootgelegd en geïdentificeerd. Hij merkt op dat sommige zwakke punten niet liggen aan de minister zelfs maar soms aan hun “koppigheid”. Bepaalde hebben niet de gewenste werkstructuren opgezet waardoor die op het verkeerde spoor zijn gezet of op slinkse wijze werden gesaboteerd door aan de vorige regering gelieerde functionarissen die op hun post waren gelaten.
Er zijn enkele ministers die “spaarzaam” waren met het vervangen van mensen op cruciale posten en ze zijn daar slachtoffer van geworden. De president zegt dat zijn regering met iedereen, ook met aanhangers van oppositiepartijen wil werken, maar hij verwacht van hun als ambtenaar wel loyaliteit naar het landsbestuur toe. Santokhi zegt niet met de botte bijl te hebben gehakt in de personele bezetting toen hij aantrad op het kabinet van de president. Slechts minimale wijzigingen zouden zijn doorgevoerd.
“Maar als ik merk dat mensen die ik alle ruimte en kansen heb gegeven gaan saboteren en dwarsbomen, dan gaan ze dat ook merken. Want, ze werken niet voor mij; ze werken voor het land; ze werken voor het instituut president en ik verwacht ondersteuning van het beleid en ook een stukje loyaliteit”. Vanaf deze week is Santokhi begonnen met een nadere kennismaking met het personeel op zijn kabinet. Het afgelopen jaar is daar niet veel van terechtgekomen. Hij voegt eraan toe dat de medewerkers het voorbije jaar “te veel zijn behandeld als human resources” en niet als “human beings”.
De komende dagen zal de regeringsleider daarom tussendoor tijd uittrekken om te socializen met zijn medewerkers. Met een aantal beleidsmaatregelen die Santokhi snel gerealiseerd had willen zien wil het maar niet vlotten. Voor een deel komt dat door onwillige medewerkers en regelrechte sabotage. Er zijn mensen, aldus Santokhi, die die hard vasthouden aan hun politieke partij en kleur waardoor ze moeite hebben om in de structuren van de verschillende ministeries te functioneren. Daarmee heeft hij geen moeite “maar no go frustreer a beleid, no go dwarsboom”, zegt president Santokhi. Onwillige mensen zijn daarom ook weggehaald uit bepaalde functies.
  Tweet
 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname