Eugène Edgar Blijd (79) Paramaribo 21-10-2020

Paramaribo 25 oktober 2020

Eugène Edgar Blijd
geboren Paramaribo 8-8-1941overleden Paramaribo 21-10-2020

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neder liggen in grazige weiden. Hij verkwikt mijn ziel.
Met grote droefheid maken wij bekend dat op woensdag 21 oktober plotseling van ons is heengegaan Eugène, Edgar, Blijd. Meer bekend als: Sjène, Eddie en Baas Blijd. In leven was hij gepensioneerd stafambtenaar van het voormalig Ministerie van Openbare Werken en Verkeer en directeur/eigenaar van Bouw-, Teken- en Schildersbedrijf E.E. Blijd. In de jaren 70 en 80 was hij docent bouwkunde aan de Surinaamse Avond Technische School, beter bekend als Metter Blijd.
Op donderdag 29 oktober is er een singi bakadina van 17.00 uur tot  19.00u.                                                                    De crematie vindt plaats op vrijdag 30 oktober van 15 uur tot 16 uur in de namiddag in het Pandit Jagdew Crematorium aan de Dr. Sophie Redmondstraat. 
Gelieve de COVID-19 protocollen in acht te nemen.

Namens de nabestaanden:Martha Blijd-WasbloemStanley Blijd en gezinSjonny Knoppel en gezinAnette Poleon en gezinHellen Uuldersma en gezinWinston Uuldersma en gezinNaomi Alberg-Blijd en gezinDeborah Blijd en gezin

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl