EU-landen verdeeld over aanpak COP26-klimaatbesprekingen

De landen van de Europese Unie (EU) hebben moeite om overeenstemming te bereiken over hun onderhandelingspositie voor de COP26-conferentie over klimaatverandering. Er is onenigheid in de tijdschema’s voor emissiebeperkende toezeggingen, schrijft persbureau Reuters aan de hand van informatie van functionarissen en documenten.De EU stelt haar standpunt op voorafgaand aan de COP26-besprekingen van november, waar landen zullen proberen de technische regels af te ronden om de Overeenkomst van Parijs in werking te laten treden. Een kwestie die ze zullen proberen op te lossen, is of de klimaatdoelstellingen van landen in het kader van het 2015-akkoord een “gemeenschappelijk tijdschema” moeten volgen.In een vroeg teken van de botsingen die zullen komen op COP26, waar bijna 200 landen over de kwestie zullen onderhandelen, zijn de 27 lidstaten van de EU verdeeld over de vraag of de doelstellingen een periode van vijf of tien jaar moeten beslaan. De eigen emissiereductiedoelstellingen van de EU behoren tot de meest ambitieuze van ’s werelds grootste economieën, en het blok probeert andere regio’s aan te sporen om strengere doelen te stellen.Maar alle 27 lidstaten moeten de COP26-onderhandelingspositie van de EU goedkeuren, en sommige diplomaten zijn bezorgd dat het blok er niet in zal slagen een verenigd front te vormen.”Welk signaal geeft de EU aan de wereld als we de gemeenschappelijke tijdschema’s niet eens in overeenstemming kunnen krijgen met de Overeenkomst van Parijs?” zei een EU-diplomaat uit een land dat een termijn van vijf jaar steunt.Ambitieuze doelstellingenDe klimaatbelofte van een land staat bekend als de nationaal bepaalde bijdrage of NDC. Een meerderheid van de EU-landen, waaronder Denemarken, Nederland, Spanje, Luxemburg en Frankrijk, steunen een termijn van vijf jaar voor die toezeggingen, volgens EU-functionarissen die bekend zijn met de gesprekken.Ze zeggen dat de kortere cyclus van vijf jaar meer druk zou uitoefenen op landen om ambitieuze doelen te stellen en om bij te houden of ze de uitstoot snel genoeg verminderen om catastrofale klimaatverandering af te wenden. Ze maken zich ook zorgen dat tienjarige toezeggingen landen met zwakkere klimaatdoelen een heel decennium onder de radar kunnen laten vliegen.Andere EU-landen, waaronder Polen, Bulgarije en Roemenië, willen landen de keuze geven tussen vijf of tien jaar, zeiden EU-functionarissen. “De inhoud van de NDC’s en de wil van de partijen om ze uit te voeren getuigt van ambitie, en niet de frequentie van NDC’s”, zei een diplomaat uit het ene land die de keuze voor vijf of tien jaar steunde.Een EU-document dat zijn standpunt voor de COP26-onderhandelingen voorstelt, gezien door Reuters, zei dat het blok de voorkeur zou moeten geven aan een termijn van vijf jaar. Ambtenaren uit EU-landen zullen de kwestie vrijdag bespreken.In de internationale onderhandelingen steunen de Verenigde Staten, Afrikaanse landen en kleine eilandstaten vijfjarige klimaatbeloften, terwijl China en India tegen één enkel tijdsbestek zijn, aldus het document.Om de vijf jaar een toezegging van de Overeenkomst van Parijs vastleggen, zou niet noodzakelijkerwijs de wettelijk bindende EU-doelstellingen wijzigen om de emissies tegen 2030 en 2050 te verminderen. Brussel zal ook een emissiereductiedoelstelling voor 2040 vaststellen.De EU zou bijvoorbeeld een klimaatbelofte voor 2035 aan de VN kunnen indienen, dat zou “onze beste schatting” zijn van waar haar emissies dat jaar moeten zijn, om op schema te blijven voor haar 2040-doel, aldus het EU-document.