Essentiële diensten die met toestemming op straat mogen

Tijdens de totale lockdown op de zaterdagen 22 en 29 augustus zijn diverse groepen geïdentificeerd als essentiële diensten. Zij hebben een brief nodig van het Covid-19 beleidsteam of te wel het NCMT om zich te begeven op de openbare weg. De medewerkers van de essentiële diensten moeten de kortste route kiezen van en naar het werk. In het weekend wordt minimale beweging gevraagd van de essentiële bedrijven. 

Onder essentiële diensten wordt verstaan: diensten die bijdragen tot de beheersing van Covid-19 in Suriname, de zorgsector, de productiesector en voedselvoorziening. De essentiële diensten die dispensatiebrieven mogen aanvragen, zijn:
• Poliklinieken en tandartsen uitsluitend voor spoedgevallen conform de wachtdienstregling
• Apotheken conform de wachtdienstregeling 
• Zorgverleners (Individuen die mantelzorg verlenen)
• Dierentuinen uitsluitend voor onderhoud van dieren alsmede verzorgen van zwerfhonden 
• Geregistreerde thuis- en zorginstellingen (bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen) 
• Schoonmaakbedrijven verbonden aan medische instellingen*
• Productiebedrijven met exportverplichtingen (alleen voor de backoffice)
• Productiebedrijven die essentiële producten t.b.v. gezondheid vervaardigen 
• Import- en exportbedrijven (alleen voor de backoffice)
• Religieuze leiders 
• Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij 
• Vliegmaatschappijen (minimale bezetting)
• Callcenters 
• Vuilophaaldiensten 
• Vitale afdelingen van nutsbedrijven
• Beveiliging en bewakingsbedrijven
• Surinaams Rode Kruis 
• Multinationals
• Parastatale bedrijven (backoffice)
• Geregistreerde nierdialyse centra 
• Vitale afdelingen van nutsbedrijven 
• Financiële instellingen (backoffice)
• Haven en luchthaven activiteiten 
• Media huizen 

De dispensatie kan aangevraagd worden via het email adres dispensatie@covid-19.sr of via de website https://covid-19.sr/dispensatie-aanvraag/ 

De essentiële diensten die GEEN dispensatiebrief nodig hebben om zich te begeven op de openbare weg: 
• NL
• KPS
• KPA
• KBS
• Douane 
• BBS
• DNV 
• Gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling 

De toestemming voor de Agrarische sector wordt aangevraagd via het Minsterie van Landbouw Veeteelt en Visserij via het email adres minlvv@sr.net of op de nummers 477830 / 477698 / 7210040 

Voorwaarden voor bedrijven:
• Minimale bezetting van het personeel 
• Geregistreerd bij KKF
• Belastingbetaler
• In bedrijf zijn/ operationeel zijn
• Management/directie team vraagt dispensatie aan/Geen medewerker
• In het bezit van een vergunning indien vergunningsplichtig 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com