Essed: ‘Nationale carrier gezond maken, zodat ze operationeel blijft’

‘’Wanneer ik zie, wat er met de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) gebeurt, dan bloedt mijn hart en met de situatie van covid erbij, hoop ik dat men over zal gaan tot het voeren van een deugdelijk beleid’’, aldus advocaat en ondervoorzitter van de politieke partij Alternatief 2020 (A20), Serena Essed, gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen. “Wij moeten onze nationale carrier behouden, haar weer gezond maken en alles eraan doen om ervoor te zorgen dat ze operationeel blijft’’, benadrukte Essed.
Momenteel is het heel onrustig in de luchtvaartsector. Het eigen vermogen van de SLM is vanwege de coronacrisis, nog verder gedaald. Essed: “Met de problemen in de luchtvaartindustrie, kijk je dan ook naar de SLM. En als wij naar de SLM kijken, krijgt ze het dubbel op.’’ Essed zei dat er vanaf 8 oktober gemeld is, dat er ongeveer 43 luchtvaartmaatschappijen failliet zijn geraakt’’, aldus Essed.  Verder stelde zij, dat de organisatie, Airport Counsil International Europe (ACI Europe), die opkomt voor de collectieve belangen van luchthavens in Europa, gerapporteerd heeft dat er ongeveer 193 van de 740 luchthavens in Europa een faillissement riskeren. “Dan moet ik gelijk denken aan ons eigen luchthaven, Zanderij en onze eigen luchthavenbeheer, die het nu ook zo moeilijk hebben’’, aldus Essed.
Echter zei zij, dat de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen  vanwege faillissement, hun werknemers hebben moeten bedanken.  In het kader van de COVID-19 pandemie, is wereldwijd de luchtvaartindustrie één van de meest getroffen industrieën. In Suriname is er behalve de covid situatie,  op structureel gebied, ook geen deugdelijk beleid gevoerd. ‘’Onder de huidige omstandigheden hoop ik dat men over zal gaan om deugdelijk beleid te voeren en geschikte mensen te positioneren, en richting te geven aan de onderneming’’, aldus Essed.  Thans is de directeur van de SLM, Radjesh Radjkoemar, in een heel korte tijd ontheven. Volgens Essed, moet men de SLM  depolitiseren en de nodige deskundigen binnen de luchtvaartindustrie plaatsen om zo de SLM tot ontwikkeling te brengen.
De Surinaamse activist, Xaviera Jessurun, stelde in het zelfde programma, dat wij een bijzondere situatie hebben, omdat de SLM ook voor COVID-19, met gigantische verliezen te maken had.  ‘’Dit komt door een slechte beleidskeuze en mismana.gement. Er schijnt geen integraal luchtvaart masterplan te zijn en als er wel enige plannen zijn,  dan blijkt dat het om de vier jaar, bij elke regeringswissel, in de prullenbak te belanden of er komen nieuwe plannen. Het is dus zo, dat wij eigenlijk al jaren een beetje planloos rondgaan’’, benadrukte Jessurun. Eén van de kenmerken bij deze situaties die zich de afgelopen tijd hebben voortgedaan, is dat de SLM een paar jaren terug besloot, nadat er vanwege het kabinet van de president, onder leiding van de regering Bouterse, was aangegeven dat ze van de A340 airbus naar een boeing dreamliner, met als tussenstap een ‘’triple zeven’’ , dat een twee motorenvliegtuig is moest overgaan. Dit had voor implicaties op de bedrijfsprocessen en er moest zo ook een andere certificering aan te pas komen. Jessurun vertelde voorts dat zij als verdragspartij bij de conventie van Chicago, hadden ingestemd, dat zij zich zouden houden aan Internationale regelgeving qua safety. Jessurun: ‘’ Het lijkt mij dat de minister, de aangewezen persoon is, om al de mensen hun neuzen van de verschillende instanties naar één richting te wijzen, maar niet naar de kant van de operator, boven die van de regelgevende autoriteit’’. Verder is zij van mening, dat er geen marktsegmentatie en ontwikkelingen lijken te zijn. ‘’ Waarom kan onze National Carrier, die nu brood nodig heeft , niet gaan werken om Cubaanse reizigers naar ons land te krijgen?’’, stelde Jessurun. Verder is zij van mening, dat dit een indicatie is van een opmerkelijke beleidskeuze met verregaande consequenties. Volgens haar kan het ook een indicatie zijn van de politieke partij benoemingen; de invloeden.  “Wij moeten een middenweg vinden en proberen, de politieke beïnvloeding buiten de deur te houden.  Wij moeten techno politici daar hebben, en er moeten geen zwaarwichtige besluiten, in achterkamertjes genomen worden. Als wij daar blind voor zijn, gaan wij tegen blinde muren oplopen’’, benadrukte Jessurun.  Momenteel is de SLM in de situatie van verkoper; het randje van faillissement.  Volgens Jessurun wil een koper  kopen, wanneer een bedrijf op zijn diepste punt ligt. Maar wij moeten ervoor zorgen, dat wij als verkoper, dit in ‘’ high ‘’ doen. ‘’ In de richting van privatiseren, moeten wij zorgvuldig omgaan en vooral als wij weten, dat er bepaalde invloeden op de achtergrond liggen, die eigenlijk hun eigen belang dienen, dat het nationaal belang zou kunnen zijn”, aldus Jessurun.
Vervolgens zei zij, dat de enige bedrijven die na de COVID-19 situatie over zullen blijven, de bedrijven zijn die door de respectievelijke overheden, steun hebben gekregen.  “Wij moeten van deze COVID-19 situatie een deugd maken. … ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname