‘Ervaren diplomaten worden niet gebruikt’

18/07/2021 13:08 – Ivan Cairo

: NII  
PARAMARIBO – Momenteel zou meer dan ooit gebruik gemaakt moeten worden door ervaren diplomaten om Suriname uit de economische crisis te halen. Gelet op de economische crisis die verergerd is door de Covid-19-pandemie zou het realiseren van nationale doelstellingen direct gekoppeld moeten worden aan de internationale betrekkingen, vindt oud-ambassadeur Angelique del Castilho. Dit zou de uitvoering en succes van voornoemde doelen kunnen versterken.
“We zouden dus moeten werken naar een deskundig en ervaren Surinaams diplomatiek team dat op alle cruciale buitenposten wordt ingevuld om daar het nieuwe beeld en de nieuwe boodschap van Suriname krachtig en duidelijk te brengen en eenduidig te presenteren”, zegt ze. Van dat team is volgens haar helaas nog “heel weinig” te merken. Del Castilho hekelt dat ook door de regering-Santokhi de wet op de Buitenlandse Dienst niet wordt gebruikt en hierover door het parlement ook niet wordt geageerd. Bij de benoeming van diplomaten  worden de in de wet genoemde criteria niet gehanteerd, zegt ze.
Coalitielid Patricia Etnel (NPS) is ook niet helemaal tevreden over de wijze waarop het buitenlandbeleid wordt uitgevoerd. “Er is geen duidelijkheid met betrekking tot onze diplomatie. Onze topprioriteitbeleid op dit moment, namelijk het aantrekken van lokale en internationale investeerders is niet duidelijk zichtbaar”, zegt ze. Ook ziet Etnel nog geen contouren hoe het investeringsklimaat van het land versterkt zal worden. Del Castilho constateert dat geen van de ervaren ambassadeurs van wie een aantal nog in dienst is van Bibis, is opgeroepen om het beleid van de regering op de buitenposten te helpen uitdragen.
Ook mist ze een “scherpe focus” en is er sprake van een “zig-zagbeleid dat de kool en het geit schijnt te willen sparen. Wil Suriname serieuze ondersteuning van onder andere de VS, Europese Unie en de Organisatie van Islamitische Samenwerking dan zal Paramaribo een “daadwerkelijke commitment moeten maken” en duidelijke standpunten moeten innemen bij internationale gebeurtenissen. Maar we merken bij deze regering dat we nog steeds ergens in het midden blijven zweven en weigeren kwesties in Venezuela hard af te keuren en zeggen dat mensenrechtenschendingen onacceptabel zijn”.
In buurland Guyana is dat anders wat ook resulteert in betere samenwerking en financieel-economische ondersteuning van de internationale gemeenschap, meent de oud-ambassadeur. Ook dient volgens haar aan een gerichtere imagoverbetering gedaan te moeten worden. Daarvoor zou een sterke public diplomacy moeten worden ingezet, waarbij een duidelijke boodschap via alle buitenlandposten wordt verkondigd. Dat gebeurt echter niet, aldus Del Castilho. De versterking van de betrekkingen met internationale organisaties zoals OAS, OIC en de VN laat ook veel te wensen over.
Op deze posten zijn grotendeels nog steeds mensen die door de vorige regering waren aangewezen en “dus niet de boodschap van dit regiem met kredietwaardigheid kunnen overbrengen”. Volgens de ex-diplomaat worden op sommige posten ook mensen die “van toeten nog blazen weten”, geen ervaring hebben en van buiten gehaald worden aangesteld door de huidige regering om Suriname te vertegenwoordigen. Bij de OIC is zelfs geen Surinaamse vertegenwoordiger actief, meent Del Castilho. “Dit soort hiaten zien we steeds weer in het beleid”. Ze constateert dat op de ambassades in de VS, Nederland, EU, Brazilië en bij cruciale multilaterale instituten geen ervaren of deskundige personen zijn geplaatst.
Deze tekortkoming komt volgens haar omdat minister Ramdin niet alle buitenlandse betrekkingen in zijn portefeuille heeft “maar alle ministeries”. Als gevolg daarvan heeft volgens haar ook het ministerie van Bibis zelf te lijden, omdat bij afwezigheid van minister Ramdin er niemand is die krachtige politieke beleidsbesluiten kan nemen. Het ministerie is slachtoffer van de “veelzijdige inzetbaarheid van de Bibis-minister”, aldus Del Castilho. Volgens haar is er geen duidelijke visie wat betreft het buitenlandbeleid en wordt het beschikbare deskundig kader verwaarloosd.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname