Eric Jerry Power (56) Paramaribo 31-5-2021

Paramaribo 11 juni 2021

God zelf zal bij hen zijn. Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. 

Diep bedroefd maar zeer dankbaar voor alle zorg, bescherming, geduld en boven alles liefde, maken we bekend dat zeer onverwachts aan ons is komen te ontvallen onze Zoon, Broer, Oom, Schoonbroer 

Eric Jerry Power geboren Paramaribo 28-11-1964 overleden Paramaribo 31-5-2021

De begrafenis vindt plaats op Maandag 14 juni 2021 om 16:30 op de begraafplaats Hodi Mihi Cras Tibi aan de Dr. Sophie Redmondtstraat te Paramaribo Suriname.

*vanwege de COVID-19 maatregelen mogen hieraan slechts 20 personen op gepaste afstand deelnemen. Eric, Eyike, Oompie till we meet again…….

Mag Jehovah je gedenken bij de opstanding 

Namens de nabestaanden:
Stanley Power en echtgenote
Jennifer Power
Eunice Ralf- Power en Jimmy Ralf
Jennifer-Emy Power
…………

Lees verder