‘Er wordt met twee maten gemeten’

19/08/2020 00:00 – Euritha Tjan A Way
Vertegenwoordigers van het commissariaat van Para vorig jaar bij controleactiviteiten van het recreatieoord Bersaba. De overkoepeling van recreatieoorden is boos over de ‘discriminatie’ die zij ervaren ten opzichte van collega’s in Brokopondo en Sipaliwini. : BIC Para  
PARAMARIBO – De recreatieoorden in het district Para luiden keihard de noodklok. Het district heeft 25 oorden die door het commissariaat van Para waren gecertificeerd tot 14 augustus, waarna er werd geweigerd om de vergunningen die voor een jaar gelden, te verlengen omdat de oorden door de Covid-19-dreiging moeten sluiten.
Aangegeven wordt dat er binnen de branche van recreatieoorden met twee maten wordt gemeten. Een bepaald resort in Brokopondo wordt genoemd als een van de plekken die gedurende deze hele Covid-19-periode niet gesloten is en ook verschillende andere oorden in de districten Brokopondo en Sipaliwini zijn normaal open.
Elviera Sandie die in het bestuur zit van de Federatie van Paraplantages vindt dat er consequent moet worden gehandeld. “In bepaalde andere districten is er wel een model gevonden om open te blijven, met in achtneming van de maatregelen die moeten worden getroffen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dus dat zou ook in het district Para kunnen”. Sandie geeft aan dat de federatie daarom ook achter de roep staat van de Cluster Recreatieoorden Para die maandag met een perscommuniqué aandacht heeft gevraagd voor het op handen zijnde einde van de recreatiefaciliteiten in Para.
Errol Gezius, die verbonden is aan Mets legt uit dat er zelfs binnen Para inconsequent wordt gehandeld. “De districtscommissaris heeft zelf gezegd dat hij niet kan optreden bij privéoorden, omdat die mensen niet vergunning plichtig zijn en het commissariaat daardoor niet kan optreden.”
Marvin Moesan, districtssecretaris in Para ontkent dit stellig. “Er is een samenscholingsverbod van kracht wanneer het gaat om meer dan vijf mensen op een plek van openbare vermakelijkheid en zelfs een feestje thuis. Dus zodra wij dat ergens signaleren treden wij wel op. We volgen slechts de instructies op van de president van het land die heeft aangegeven dat alle plekken van vermakelijkheid gesloten moeten worden en vakantieoorden behoren tot die categorie.”
Moesan zegt verder dat deze situatie ook de districtskas treft. “De belastingen op de kaartenverkoop bij openbare vermakelijkheden kwamen de districtskas ten goede. Dat is nu komen weg te vallen. Dus ook wij derven inkomsten. Verder is het meestal in deze periode dat de wintiprey’s worden gehouden en ook degene die de attributen daartoe aanleveren en die dienst aanbieden derven inkomsten. Het gaat om het hele district, maar we moeten ons best doen om de corona-pandemie in te dammen.”
Sandie en Gezius eisen het opstarten van communicatie met het Covid-19 outbreak managementteam om de zelfgemaakte protocollen voor de oorden te bespreken en om zo ervoor te zorgen dat de oorden toch open kunnen blijven. Gezius: “Sinds voor de wisseling van de wacht waren we in gesprek met de leiding van het vorig team. Maar door de regeringswisseling ging de communicatie stroef, want het was niet duidelijk wie de leiding had.”
Intussen heeft de Cluster van Recreatieoorden in Para al brieven met de voorgenomen protocollen gestuurd naar verschillende instanties, maar tot nu toe is nog onduidelijk wat er verder zal gebeuren. “We hebben nog een gesprek met de minister van Financiën in het verschiet, want wij hebben tot nu toe ook niet kunnen putten uit het Covid-19-noodfonds”, meldt Gezius, die ook aangeeft dat oorden zoals Colakreek die recent nog te kampen hadden met wateroverlast het extra moeilijk hebben.
“We willen benadrukken dat er door een sluiting nu 600 banen op de tocht staan en dat de spin-offs van oorden ook verloren dreigt te gaan. Anders zullen de oorden op zeer korte termijn nog enkel voortleven in onze herinneringen of van oude ’s en filmbeelden, aldus de cluster in haar perscommuniqué.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname