‘Er moet wel een loonronde komen’

05/01/2021 18:01 – Euritha Tjan A Way

Robbie Berenstein, die vindt dat er wel een loonronde moet komen, erkent dat de eenheid binnen de vakbond zoek is. : dWT Archief  
PARAMARIBO – Hoewel verwacht mag worden dat een standpunt van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) geldt voor de hele vakbeweging, blijkt dat niet zo te zijn. Robby Berenstein van Vakcentrale C-47 is het oneens met Armand Zunder, die als woordvoerder van Ravaksur enige tijd geleden meldde dat de vakbeweging vindt dat een loonronde op dit moment geen zoden aan de dijk zou leggen.
“Er moet juist wel een loonronde komen. Dat is noodzaak om de werkende klasse tegemoet te komen, maar ook de bedrijven. Als de mensen onvoldoende verdienen om te kunnen kopen, dus als ze geen koopkracht hebben, staat de economie stil en dat is niet goed voor de bedrijven. Waarmee moeten ze dan investeren of nieuwe voorraad inkopen?” vraagt Berenstein retorisch.
Hij legt uit dat een loonronde pas dan inflatoir zal werken als de overheid dat monetair zal financieren. “En overheden hebben in het verleden dat inderdaad gedaan. Maar deze regering zou kunnen bezuinigen om daaruit de salarisverhogingen te kunnen betalen. Dan hoeft er geen geld bijgedrukt te worden.”
Over de particuliere sector waar C-47 een groot deel van haar lidbonden heeft, praat Berenstein over herverdeling van de ‘koek’. “Doordat prijzen hoger worden is een groter deel van het geld bij de werkgevers, daarom moet er sprake zijn van een herverdeling. We zien ook dat veel bedrijven het snappen en hun arbeiders al een bepaalde tegemoetkoming hebben gegeven. Met andere hebben we afspraken dat we al vroeg dit jaar gaan praten over aangepaste cao’s”, legt Berenstein uit.
De C-47 topman zegt samen met de bonden BVL/ALS en de FAL ook niet gekend te zijn bij de plannen die de regering heeft met het Internationaal Monetair Fonds. “Daarnaast was in SER-verband (Sociaal Economische Raad) ook gevraagd om doorberekening van de regering voor wat de afschaffing van subsidies, compensatiemaatregelen en de geplande subjectsubsidie per definitie zou betekenen voor de arbeidsklasse.” Want dan kunnen de bonden daar rekening mee houden wanneer zij met de werkgevers zouden praten. Echter, tot het weekend was dat rapport nog niet binnen.
Voor de bedrijven waar er geen bond is pleit Berenstein voor aanpassing van het minimumloon. “Dat loon is bedoeld om een bepaald bestaansminimum te garanderen. Met de huidige ontwikkelingen in de samenleving is duidelijk dat daarin verschuivingen zijn gekomen. De overheid moet dit dan ook aanpassen, want het is een voorziening die de wet biedt aan de arbeiders voor wie geen bond opkomt.”
Over de gevreesde loonprijsspiraal bij het toekennen van een loonronde zegt Berenstein dat de overheid met scherpe controle moet voorkomen dat er sprake zal zijn van “gecreëerde inflatie”. “Veel bedrijven verhogen hun prijzen nog voordat verhoogde lonen betaald zijn, of ze schroeven hun prijzen onevenredig op. Het kan nooit zo zijn dat als benzine – een product dat slechts een klein deel uitmaakt van de kostprijs voor een dienst of product – verhoogd wordt, de prijs van dat product of die dienst twee keer zo duur wordt. Dus als de overheid ons vraagt offers te brengen bij de looncorrectie moet zij ook prijsstabiliteit kunnen garanderen.”
Door de visie van Ravaksur en die van C-47 naast elkaar te zetten, is duidelijk dat de eenheid binnen de vakbeweging zoek is. “Ik kan u daarin geen ongelijk geven”, onderkent Berenstein spijtig.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname