Eis Christenen: ‘Open kerkdeuren’

28/05/2021 22:44

-
Valerie Fris


 

PARAMARIBO –
Er is vrijdag een brief, aan de regering afgegeven, waarin wordt geëist dat de kerkdeuren weer worden opengesteld. Het schrijven is gericht aan de president, vicepresident, voorzitter van De Nationale Assemblee en de totale ministerraad.

In de brief schrijven “vele ernstig bezorgde Surinaamse
burgers”, dat zij beknot worden in hun religieuze beleving omdat de
zogenoemde total lockdowns steeds in de weekenden plaatsvinden en
niet door de week, terwijl het aantal Covid-besmettingen toch
blijft toenemen. “Terwijl de kerk één van de meest voorname
plaatsen is, waar de mens heil komt zoeken en die ook vindt voor de
ziel, ontstaat bij deze groepering van onze samenleving steeds meer
het onsmakelijk gevoel van ‘opzet’ met de weekend total lockdowns,
terwijl juist en voornamelijk in het weekend de Kerk haar
onontbeerlijke zielenzorg aan de gemeenschap aanbiedt”, aldus een
citaat uit de brief.

De ondertekenaars van de brief stellen dat er geen aandacht
wordt besteed aan de geestelijke gezondheid van de bevolking en dat
dit onder andere te merken is, aan de samenstelling van het
Covid-19 Crisis Management Team waarin er geen geestelijken zijn
opgenomen. Er wordt gepleit voor het openstellen van de kerken met
in achtneming van de geldende Covid-protocollen en voorschriften,
waar de kerk zich zoals zij aangeven, steeds aan heeft gehouden.
Ook wensen de bezorgde burgers die de brief hebben ondertekend niet
gediscrimineerd te worden indien zij weigeren om het
Covid-19-vaccin te nemen. De brief is vergezeld van bijkans
tweeduizend handtekeningen van christenen uit verschillende
gemeenten.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname