EFS College COVAB speelt in op tekort aan kader op intensive care

Om het tekort aan kader op de intensive care op te vangen biedt het EFS College COVAB bij- en nascholing aan voor alle gezondheidswerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van COVID-19-zorg. De training is in het kader van de deskundigheidsbevordering en professionalisering van verpleegkundigen om optimale en kwalitatieve zorg tijdens de COVID-19-pandemie te verlenen.
Het is belangrijk dat alle gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-zorg, over voldoende kennis en vaardigheden moeten beschikken om een veilige en efficiënte zorg te bieden aan de COVID-19-zorgvrager. Het programma, dat is gestart per 1 september, is op aanvraag van met name het ‘s Lands Hospitaal opgang gebracht in samenwerking met het Radboud ziekenhuis en Bohn Stafleu Loghum (BSL) in Nederland.
Deze training zal voornamelijk online worden verzorgd, terwijl het praktisch deel op de intensive care afdelingen zal worden afgewerkt alsook met intervisie ter afsluiting. De doelgroep voor deze training zijn verpleegkundigen die werken op de IC-afdelingen van de verschillende ziekenhuizen.
Zestig deelnemers krijgen toegang tot de leeromgeving van het Radboud ziekenhuis en met behulp van aangekochte licenties toegang tot het platform van BSL. Hierbij heeft elke participant toegang tot veertig geaccrediteerde cursussen gedurende een jaar welke zij op hun eigen tijd kunnen volgen.
Daarnaast kunnen de deelnemers zes PAHO-cursussen online doorlopen en hun certificaten behalen. Deze cursussen heeft de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) in samenwerking met het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) ontwikkeld. De participanten zullen ongeveer zes weken of te wel 120 studie- en toets uren moeten besteden aan online lessen, praktijklessen en intervisie bijeenkomsten.
Als de participanten de training met goed gevolg hebben doorlopen komen zij in aanmerking voor een certificaat van het EFS College COVAB. Hiermee kunnen zij vrijstellingen verkrijgen op de reguliere opleidingen. Het EFS College COVAB hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan kwalitatief goede zorg op de intensive care en roept de samenleving op om zich aan de COVID-19- maatregelen te houden.