Eerste steenlegging ‘Agricultural Technical Cooperation Centre’

Te Tijgerkreek in het district Saramacca is zaterdag ondanks de regenbuien de eerste steen gelegd voor de bouw van het Agricultural Technical Cooperation Centre. President Chan Santokhi, minister Paramand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Chinese Ambassadeur Han Jing legden symbolisch de eerste steen. De districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca heeft dit heuglijk feit warm verwelkomd voor vooral de jongeren in het district.Het op te zetten Agricultural Technical Cooperation Centre zal moderne faciliteiten met zich meebrengen. Los van de trainingen die verzorgd zullen worden aan agrariërs of agrarische ondernemers in spe, zal er ook begeleiding zijn in de praktische uitvoering. Een laboratorium met de moderne technologie zal eveneens deel uitmaken van dit centrum. Hier zullen er onderzoeken gedaan worden naar de geteelde gewassen om niet alleen de kwaliteit steeds beter te maken, maar ook de productie te verhogen ter garantie van de voedselzekerheid. Ondertekening van het contract voor de bouw. Minister Sewdien liet optekenen dat als zoon van een landbouwer, dit bedrijf zijn hart heeft gestolen. Met de ondertekening van de bouw van het Agricultural Technical Cooperation Centre door het Chinese bedrijf ‘China Hunan Linshi’ en namens Suriname door Norris Liu, voorzitter van de presidentiële werkgroep Suriname-China Investeringscomité, zal de moderne technologie in de agrarische sector in Saramacca gerealiseerd worden. De Chinese ambassadeur is net als de minister de mening toegedaan dat de mijlpaal die is bereikt in de agrarische sector tussen beide landen ook zijn hart heeft geraakt. “Suriname heeft een geweldig klimaat, enorme grond en zeker veel potentie. Meer oogst, is meer voedselzekerheid,” zegt de ambassadeur. De president merkte op dat er zes maanden terug te Tijgerkreek zaden van mais en ander waar in de grond zijn gestopt niet alleen om te oogsten, maar om het startsein van de bouw te geven van een innovatief centrum. “Laten we nu zaden in de grond doen, voor de generaties die moeten overnemen, voor grote industrieën, voor voedselzekerheid, voor een betere toekomst en niet alleen voor de oogst,” besluit de president.